ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

Περίληψη

Το πρόγραμμα Δικαιώματα και Ιθαγένεια αποτελεί συνέχεια των τριών προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013: Θεμελιώδη δικαιώματα, Daphne III, και του προγράμματος Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (PROGRESS), τμήματα “Καταπολέμηση των διακρίσεων και Διαφορετικότητα” και “Ισότητα των φύλων”.


Περιγραφή Προγράμματος

To πρόγραμμα υποστηρίζει δράσεις όπως:

 • Ανάλυση δεδομένων, στατιστικών, ανάπτυξη κοινών μεθοδολογιών, δεικτών, μελετών, ερευνών, αξιολόγησης αντίκτυπου κλπ.
 • Δράσεις κατάρτισης όπως για παράδειγμα ανταλλαγές προσωπικού, εργαστήρια, σεμινάρια κλπ.
 • Δράσεις αμφίδρομης μάθησης, συνεργασίας, διάχυσης ,ανταλλαγές ,καινοτομικές προσεγγίσεις κτλ.
 • Παροχή υποστήριξης σε κύριους εταίρους όπως είναι τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν την κοινοτική νομοθεσία και πολιτικές.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€439,470,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

43%-57% ανάλογα με ομάδα ειδικών στόχων

Θεματικές Κατηγορίες

 • Απασχόληση
 • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Μετανάστευση και Ιθαγένεια

Δικαιούχοι

 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

Εθνικά Σημεία Επαφής

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Κυπριακή Δημοκρατία

Κωνσταντίνα Φιλίππου
Διοικητικός Λειτουργός
Τηλ.: +357 22805938
Φαξ: +357 22518356
Email: [email protected]

Σημείο Επαφής EE

DG Justice: http://ec.europa.eu/justice/contact/index_en.htm

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htmΠροσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   (4 αποτελέσματα)


Projects to support activities on non-discrimination and Roma integration

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3020 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/05/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/07/2015

Η παρούσα πρόσκληση έχει ως στόχο να συγχρηματοδοτήσει εθνικά ή διακρατικά σχέδια για την αποφυγή διακρίσεων και την ένταξη των Ρομά, σύμφωνα με τον ειδικό στόχο την προώθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής της αρχής της απαγορεύσεως των διακρίσεων λόγω φύλου , φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής , ...

Daphne: Actions grants to support transnational projects to combat sexual harassment and sexual violence against women

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3085 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 23/07/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/10/2015

Η πρόσκληση έχει στόχο τη συγχρηματοδότηση διακρατικών σχεδίων για την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και της σεξουαλικής βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, σύμφωνα με τον ειδικό στόχο της πρόληψης και της καταπολέμησης όλων των μορφών βίας κατά των παιδιών, των νέων και των ...

Action grants to explore the role of internet tools in stimulating democratic participation and to investigate how digital tools can contribute to the stronger and longer-term engagement of citizens, under a Pilot Project "E-voting: making the best use of modern technologies for more active and democratic voting procedures"

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3605 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/11/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/01/2017

Διερευνώντας τον ρόλο των διαδικτυακών εργαλείων για την τόνωση της δημοκρατικής συμμετοχής και διερεύνηση του κατά πόσο πώς τα ψηφιακά εργαλεία μπορούν να συμβάλουν στην ισχυρότερη και πιο μακροπρόθεσμη δέσμευση των πολιτών.

Pilot Project "Europe of diversities"

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3604 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/11/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/02/2017

Στόχος του πιλοτικού προγράμματος για την «Ευρώπη των διαφορών» είναι να ενισχυθεί το σύνθημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: «Ενωμένοι στην πολυμορφία»,  τόσο σε τοπικό αλλά και περιφερειακό επίπεδο


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.