ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Περίληψη

Η ευρωπαϊκή γεωργία αντιμετωπίζει μια σειρά από προκλήσεις, ιδίως την ανάγκη να αντιδρά σε απρόβλεπτες περιστάσεις, οι οποίες έχουν ένα ξαφνικό αντίκτυπο στο γεωργικό εισόδημα, ή την ανάγκη να διευκολύνουν τις προσαρμογές/μεταβάσεις που απαιτούνται από τις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες. Για τους λόγους αυτούς, προτάθηκε να αναδιαρθρώσουν τα μέτρα της αγοράς που ανασυντάχθηκαν πρόσφατα στον Πυλώνα 1, για να δημιουργήσουν και να επεκτείνουν δύο μέσα εκτός του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Ένας μηχανισμός έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης (η οποία μπορεί να προκύψει από ένα πρόβλημα της ασφάλειας των τροφίμων ή από ξαφνικές εξελίξεις των αγορών) θα δημιουργηθεί για να παρέχει άμεση στήριξη στους γεωργούς μέσω της διαδικασίας fast-track. Η διαδικασία για την κινητοποίηση αυτού του Ταμείου θα είναι η ίδια με εκείνη για την κινητοποίηση του αποθεματικού έκτακτης βοήθειας.


Περιγραφή Προγράμματος

Λεπτομερής περιγραφή παρατίθεται στην αγγλική έκδοση της ιστοσελίδας.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€1,891,000,000

Θεματικές Κατηγορίες

  • Γεωργία - Κτηνοτροφία - Δασοκομία
  • Υγεία

Δικαιούχοι

  • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
  • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
  • Κεντρική Κυβέρνηση
  • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί

Σημείο Επαφής EE

Directorate-General Health and Food Safety (SANTE)

https://ec.europa.eu/info/departments/health-and-food-safety_en#contact

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/food/food/index_en.htmΠροσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   ( αποτελέσματα)× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.