ΗΡΑΚΛΗΣ III

Περίληψη

To πρόγραμμα Hercule III υιοθετήθηκε για να προωθήσει δράσεις κατά της απάτης, της διαφθοράς και άλλες παράνομες δραστηριότητες που επηρεάζουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Το πρόγραμμα θα συμβάλει στην αύξηση της διακρατικής συνεργασίας και την αποτελεσματικότερη πρόληψη της απάτης, της δωροδοκίας και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας που είναι εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, προσφέροντας κοινή ειδική κατάρτιση για το προσωπικό των εθνικών, περιφερειακών διοικήσεων και σε άλλους ενδιαφερόμενους.


Περιγραφή Προγράμματος

To πρόγραμμα « Ηρακλής  ΙΙΙ» υιοθετήθηκε για να προωθήσει δράσεις κατά της απάτης, της διαφθοράς και άλλες παράνομες δραστηριότητες που επηρεάζουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης συμπεριλαμβανομένης της απάτης στον τομέα του λαθρεμπορίου τσιγάρων και   στα προϊόντα  απομίμησης ( counterfeiting ). Το πρόγραμμα βοηθά τις εθνικές αρχές υπεύθυνες  για την εφαρμογή της νομοθεσίας στην  καταπολέμηση των παράνομων διασυνοριακών δραστηριοτήτων με τη χρηματοδότηση τεχνικής και λειτουργικής υποστήριξης και με δραστηριότητες επαγγελματικής κατάρτισης.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€104,918,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

80%

Θεματικές Κατηγορίες

  • Δημόσια Διοίκηση
  • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
  • Οικονομία-Χρηματοπιστωτικά

Δικαιούχοι

  • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
  • Κεντρική Κυβέρνηση
  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί

Σημείο Επαφής EE

European Anti Fraud Office

http://ec.europa.eu/anti_fraud/contacts/index_en.htm

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_elΠροσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   (3 αποτελέσματα)


Technical Assistance

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3505 Όνομα Προγράμματος: ΗΡΑΚΛΗΣ III
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/04/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/06/2016

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων Τεχνικής Βοήθειας καλεί τις εθνικές και περιφερειακές διοικήσεις να υποβάλουν αιτήσεις για τις δράσεις για την ενίσχυση της επιχειρησιακής και διοικητικής τους ικανότητας για την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και άλλων παρατυπιών που διαπράττονται εις βάρος ...

Legal Training and Studies

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3506 Όνομα Προγράμματος: ΗΡΑΚΛΗΣ III
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/04/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/06/2016

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων Νομική Κατάρτισης και Μελετών καλεί τις εθνικές και περιφερειακές διοικήσεις, ερευνητικά ιδρύματα , πανεπιστήμια και μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί να υποβάλουν αιτήσεις για τις δράσεις για την ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων υψηλού προφίλ (συμπεριλαμβανομένων των ...

Training and Conferences

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3507 Όνομα Προγράμματος: ΗΡΑΚΛΗΣ III
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/04/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/06/2016

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων Kατάρτιση και Συνέδρια καλεί τις εθνικές και περιφερειακές διοικήσεις, ερευνητικά ινστιτούτα, πανεπιστήμια ,μη κυβερνητικούς και μη-κερδοσκοπικούς οργανισμούς να υποβάλουν αιτήσεις για δράσεις όπως η οργάνωση στοχευμένων εκπαιδευτικών εργαστηρίων , συνεδρίων με σκοπό ...


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.