ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''

Περίληψη

Το Πρόγραμμα Συνδέοντας την Ευρώπη (ΔΣΕ), αποσκοπεί στο να υποστηρίξει έργα στους τομείς των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας και να αξιολογήσει τη δυνατότητα πιθανών συνεργιών μεταξύ των τομέων αυτών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος (€30.400.000.000) κατανέμεται στους τρεις τομείς ως ακολούθως:

  1. Μεταφορές €24.05 δις
  2. Ενέργεια: €5.35 δις
  3. Τηλεπικοινωνίες: €1.04 δις


Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα Συνδέοντας την Ευρώπη (ΔΣΕ) θα καθιστά δυνατή την προετοιμασία και υλοποίηση έργων κοινού ενδιαφέροντος στα πλαίσια της πολιτικής των διευρωπαϊκών δικτύων στους τομείς των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας. Ειδικότερα, το ΔΣΕ θα υποστηρίζει την υλοποίηση εκείνων των έργων του κοινού ενδιαφέροντος που στοχεύουν στην ανάπτυξη και κατασκευή νέων υποδομών και υπηρεσιών, ή στην αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών και υπηρεσιών, στους τομείς των μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και ενέργειας. Θα δοθεί προτεραιότητα στους ελλείποντες κρίκους στον τομέα των μεταφορών. Το ΔΣΕ θα συνεισφέρει επίσης στην υποστήριξη έργων με Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και σημαντικά κοινωνικά οφέλη τα οποία δεν λαμβάνουν ικανοποιητική χρηματοδότηση από την αγορά. 

Ο γενικός στόχος του Προγράμματος Συνδέοντας την Ευρώπη είναι να συνεχίσει την οικονομική ανάπτυξη και να υποστηρίξει την ολοκλήρωση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς για την υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. To ΔΣΕ επικεντρώνεται στην παροχή επιχειρησιακών υπηρεσιών που είναι έτοιμες να αναπτυχθούν περαιτέρω, και οι οποίες θα είναι βιώσιμες και διαχρονικά.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€30,400,000,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

30%-85%

Θεματικές Κατηγορίες

  • Ενέργεια
  • Μεταφορές
  • Τηλεπικοινωνίες

Δικαιούχοι

  • Διεθνείς Οργανισμοί
  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Κεντρική Κυβέρνηση
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

Εθνικά Σημεία Επαφής

Μεταφορές:
Ελπίδα Επαμεινώνδα
Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
email: [email protected]
Τηλ.: +357 22 806643
 

Τηλεπικοινωνίες:
Ιωάννης Ερωτοκρίτου
Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
email: [email protected]
Τηλ.: + 357 22 814860

Ενέργεια:
Μιχάλης Χρυσάφης
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
email: [email protected]
Τηλ.: +357 22 409323

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/connecting-europe-facilityΠροσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   (10 αποτελέσματα)


Programme Support Action under the CEF Transport to support Member States in the development and deployment of European public transport data standards Transmodel, NeTEx and SIRI for the provision of Union-wide multimodal travel information services

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 5395 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/11/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/02/2019

Τα ευφυή συστήματα μεταφορών για τους οδικούς άξονες του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών συμβάλλουν ζωτικά στην πολυτροπικότητα του συστήματος μεταφορών, την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ενισχύοντας παράλληλα τη βελτιστοποίηση της χρήσης των υποδομών ...

Establishment of the SESAR Deployment Framework Partnership

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2739 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/10/2014

Ο γενικός στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να θεσπίσει τη διαχείριση και την υλοποίηση της ανάπτυξης της διακυβέρνησης του SESAR. Στοχεύει επίσης στην παροχή χρηματοδοτικής στήριξης για να διευκολυνθεί η αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των καθηκόντων του Διευθυντή ...

2014 CEF Transport ANNUAL WORK PROGRAMME CALL

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2782 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/09/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/02/2015

Αυτό το πρόγραμμα δημιουργεί τη βάση για την οικονομική στήριξη έργων κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα της Διευκόλυνσης Συνδέοντας την Ευρώπη (CEF) (μεταφορές) για τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που δεν περιλαμβάνονται στα πολυετή  προγράμματα εργασίας. Ως εκ τούτου, και σύμφωνα με τα στοιχεία ...

2014 CEF Transport MULTI-ANNUAL WORK PROGRAMME CALL

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2783 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/09/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/02/2015

Αυτό το πρόγραμμα δημιουργεί τη βάση για την οικονομική στήριξη έργων κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα της Διευκόλυνσης Συνδέοντας την Ευρώπη (CEF) (μεταφορές) για τα έργα κοινού ενδιαφέροντος . Ως εκ τούτου, και σύμφωνα με τα στοιχεία των υποδομών και απαιτήσεων που καθορίζονται στις ...

Trans-European transport network (2007-2013)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2408 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/03/2015

Οικονομική ενίσχυση έργων κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα των Διευρωπαϊκών Δικτύων μεταφορών. Προτεραιότητα 1 – Επιτάχυνση/ διευκόλυνση της εφαρμογής των έργων που εμπίπτουν στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα μεταφορών. Προτεραιότητα 2 – Μέτρα προώθησης της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών στις ...

Programme Support Action (PSA) for Intelligent Transport Services for Road (ITS)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3229 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/06/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 11/09/2015

Οι ενέργειες που θα υποστηριχθούν στο πλαίσιο της παρούσας προτεραιότητας θα αποτελούνται από την εφαρμογή της μελέτης συντονισμού, εναρμόνισης και τυποποίησης στον τομέα της ανταλλαγής δεδομένων κυκλοφορίας και μετακίνησης.

2016 CEF Transport AP Cohesion call

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3864 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/10/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/02/2017

Στα πλαίσια της Πρόσκλησης 2016 CEF Transport, υπάρχουν 4 προσκλήσεις υποβολής προτάσεων ανοικτές: 2 προσκλήσεις υποβολής προτάσεων από το Ταμείο Συνοχής, με συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό €1,1 δις. • 2016 CEF Transport AP Cohesion call: Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων ...

CEF/2017 CEF Transport Blending MAP Call

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3916 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/02/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/07/2017

Το πρόγραμμα στοχεύει στη στήριξη επενδύσεων για την κατασκευή νέων υποδομών μεταφορών στην Ευρώπη ή στην αποκατάσταση και την αναβάθμιση των υπάρχουσων υποδομών.  Επικεντρώνεται σε διασυνοριακά έργα και έργα που αποσκοπούν στην εξάλειψη των σημείων συμφόρησης ή τη γεφύρωση ελλειπόντων ...

2017 CEF Transport MAP SESAR Call / Single European Sky

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4260 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2018

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων καλύπτει τον ακόλουθο στόχο χρηματοδότησης του κανονισμού CEF: Χρηματοδότηση Στόχος 3: βελτιστοποίηση της ενοποίησης και της διασύνδεσης των τρόπων μεταφοράς και ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των μεταφορικών υπηρεσιών, με παράλληλη διασφάλιση της ...

2018 CEF Transport call for proposals

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5276 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/05/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/10/2018

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων καλύπτει τους ακόλουθους στόχους του κανονισμού CEF: • Χρηματοδότηση στόχου 1: γεφύρωση ελλειπόντων συνδέσμων, εξάλειψη των σημείων συμφόρησης, ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των σιδηροδρόμων και, ειδικότερα, βελτίωση των διασυνοριακών τμημάτων. ...


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.