ΚΛΕΙΣΤH

Aquatic Pollutants


Κατηγορία Προγράμματος

Εθνικά Σχέδια Κινήτρων

Όνομα Προγράμματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙδΕΚ)

Περιγραφή Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (μέχρι πρότινος, Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας - ΙΠΕ).

Όνομα Υποπρογράμματος

i. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ “RESTART 2016-2020”

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τις προσκλήσεις που προκηρύσσονται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) στα πλαίσια των Προγραμμάτων «RESTART 2016-2020» με ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Aquatic Pollutants

Κωδικός Αναγνώρισης

P2P/WATER/0320

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με θέμα Aquatic Pollutants έχει ανακοινωθεί το Φεβρουάριο του 2020 από τις Πρωτοβουλίες Κοινού Προγραμματισμού (JPIs) για το Νερό, τους Ωκεανούς και της AMR- Αντιμικροβιακής αντίστασης. Στόχος του προγράμματος είναι η ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών φορέων που απασχολούνται στους τομείς των υδάτινων πόρων, της θάλασσας και της υγείας.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩN / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2 ΣΤΑΔΙΩΝ:

Λήξη 1ου σταδίου - 18 Μαϊου 2020

Λήξη 2ου σταδίου - 25 Μαϊου 2020

Η γενική θεματική του προγράμματος είναι: «Risks posed to human health and the environment by pollutants and pathogens present in water resources» και οι προτάσεις, που θα υποβάλλονται, πρέπει να εμπίπτουν σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες:


Theme 1 - Environmental behaviour of emerging pollutants, pathogens and antimicrobial resistant bacteria in aquatic ecosystems (“Measuring”)


Theme 2 - Risk Assessment and Management of emerging pollutants, pathogens and antimicrobial resistant bacteria from aquatic ecosystems (inland and marine) to human health and environment (“Evaluating”)


Theme 3 - Strategies to reduce emerging pollutants, pathogens and antimicrobial resistant bacteria in aquatic ecosystems (inland and marine) (“Taking Actions”)


Στο συγχρηματοδοτούμενο από το ERA-NET, Aquatic Pollutants, λαμβάνουν μέρος 26 χώρες με συνολικό προϋπολογισμό 24 εκατομμύρια ευρώ (Βέλγιο, Βραζιλία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισραήλ, Ιταλία, Λετονία,
Μολδαβία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Νότιος Αφρική, Ισπανία, Σουηδία, Ταιβάν, Τυνησία, Τουρκία, Σκωτία). Από κυπριακής πλευράς, ο προϋπολογισμός είναι €200.000, με μέγιστη χρηματοδότηση ανά έργο τις €200 000 εάν η κυπριακή συμμετοχή θα αναλάβει ρόλο Συντονιστή της Διεθνικής Πρότασης. Κυπριακή συμμετοχή ως Συνεργαζόμενος φορέας διεκδικύει χρηματοδότηση εώς €175.000. Τα δίκτυα συνεργασίας πρέπει να περιλαμβάνουν φορείς από τουλάχιστον 3 διαφορετικά Κράτη Μέλη της ΕΕ ή Κράτη Συνδεδεμένα με το Πρόγραμμα «Horizon 2020» που συμμετέχουν στην Πρόσκληση και τα έργα τους να ολοκληρώνονται εντός 36 μηνών.


Η υποβολή των Διεθνικών Προτάσεων γίνεται κεντρικά στη σελίδα Aquatic Pollutants από το Συντονιστή της πρότασης, σε 2 στάδια (προκαταρκτική και ολοκληρωμένη πρόταση). Επιπρόσθετα, σε κάθε στάδιο υποβολής, ο Συντονιστής/Συντονίστρια του Κυπριακού Δικτύου Συνεργασίας της κάθε Διεθνικής Πρότασης θα πρέπει να υποβάλει αντίστοιχη Πρόταση στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS.


Η επιλογή των έργων γίνεται από κοινού από τους εθνικούς/περιφερειακούς οργανισμούς χρηματοδότησης, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της Επιστημονικής Αξιολόγησης που διενεργείται από το Δίκτυο AquaticPollutants και το διαθέσιμο προϋπολογισμό κάθε χώρας/περιφέρειας.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€200.000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Βάση την Προκήρυξη Προγραμμάτων RESTART 2016-2020

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
  • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή
  • Υγεία

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
  • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
  • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
  • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

04/03/2020

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

25/05/2020

Εθνικό Σημείο Επαφής

ΙδΕΚ
http://www.research.org.cy/

http://www.research.org.cy/el/news/AquaticPollutants-2020

ΧΡΥΣΩ ΔΑΝΙΗΛ
Επιστημονική Λειτουργός 

Τηλ.: 22 205025

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Ιστοσελίδα

https://iris.research.org.cy/#!/calls
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.