ΑΝΟΙΚΤH

Σχέδιο παροχής οικονομικής στήριξης για την πιστοποίηση παροχέων υπηρεσιών καταδύσεων αναψυχής στην Κύπρο με βάση τις απαιτήσεις του προτύπου CYS ΕΝ ISO 24803:2017 στα πλαίσια των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (DE MINIMIS).


Κατηγορία Προγράμματος

Εθνικά Σχέδια Κινήτρων

Όνομα Προγράμματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Περιγραφή Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Σχέδια / Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Σχέδιο παροχής οικονομικής στήριξης για την πιστοποίηση παροχέων υπηρεσιών καταδύσεων αναψυχής στην Κύπρο με βάση τις απαιτήσεις του προτύπου CYS ΕΝ ISO 24803:2017 στα πλαίσια των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (DE MINIMIS).

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Σχέδιο DeMinimis για τη στήριξη παροχέων υπηρεσιών καταδύσεων αναψυχής με στόχο την πιστοποίηση τους με το πρότυπο CYS ΕΝ ISO 24803:2017.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το ύψος οικονομικής στήριξης καθορίζεται σε ποσοστό 50% της συνολικής δαπάνης για την πιστοποίηση με το πρότυπο CYS ΕΝ ISO 24803:2017, με ανώτατο όριο €400 ανά παροχέα Υπηρεσιών Καταδύσεων Αναψυχής σύμφωνα με τις διαθέσιμες πιστώσεις. Ο κάθε παροχέας καταδυτικών υπηρεσιών δύναται να επιχορηγηθεί από το παρόν Σχέδιο μόνο μία φορά κάθε τρία χρόνια (από την ημερομηνία απόκτησης του πιστοποιητικού), χωρίς οποιαδήποτε δέσμευση από το Υφυπουργείο Τουρισμού για συνέχιση της λειτουργίας του εν λόγω Σχεδίου.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€4.000

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Τουρισμός

Δικαιούχοι

Νομικά Πρόσωπα Παροχείς υπηρεσιών Καταδύσεων Αναψυχής.

 

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/05/2020

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2020

Εθνικό Σημείο Επαφής

Υφυπουργείο Τουρισμού 

Κος. Χριστόδουλος Παπαχριστοδούλου - Τουριστικός Λειτουργός

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Τηλ: 22 691 305

Φαξ: 22 691 313

Ιστοσελίδα: www.visitcyprus.com , www.tourism.gov.cy

Ιστοσελίδα

http://www.tourism.gov.cy/tourism/tourism.nsf/All/F290D412962CE2F5C225855900373886?OpenDocument
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.