ΑΝΟΙΚΤH

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών / Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων που διοργανώνονται στην Κύπρο μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ήσσονος Σημασίας (de minimis).


Κατηγορία Προγράμματος

Εθνικά Σχέδια Κινήτρων

Όνομα Προγράμματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Περιγραφή Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Σχέδια / Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών / Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων που διοργανώνονται στην Κύπρο μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ήσσονος Σημασίας (de minimis).

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών / Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων που διοργανώνονται στην Κύπρο μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ήσσονος Σημασίας (de minimis), εντάσσεται στα πλαίσια των ενεργειών του Υφυπουργείου Τουρισμού για την προσφορά ευκαιριών ποιοτικής ψυχαγωγίας, την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς μας και τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι πολιτιστικές /καλλιτεχνικές εκδηλώσεις συμβάλλουν στην ενίσχυση της θετικής εικόνας της Κύπρου στο εξωτερικό ως ποιοτικού τουριστικού προορισμού και στον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος. Συνδράμουν θετικά στην ανάδειξη και προβολή της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς και παράδοσης του τόπου, ενώ παράλληλα προσφέρουν δυνατότητες ποιοτικής ψυχαγωγίας και συναναστροφής. Αποτελούν άμεσο και έμμεσο τρόπο προσέλκυσης πρόσθετων αριθμών ξένων περιηγητών και παρέχουν τη δυνατότητα ανάπτυξης σχέσεων επικοινωνίας μεταξύ ντόπιων και τουριστών, ενισχύοντας τη θετική εικόνα της γνήσιας Κυπριακής φιλοξενίας.

Θεματολόγιο Εκδηλώσεων

Παραστατικές και εικαστικές τέχνες όπως μεταξύ άλλων μουσική, χορός, όπερα, μπαλέτο, θέατρο, εκθέσεις.

Στόχοι Σχεδίου

  • Η ενθάρρυνση πραγματοποίησης ποιοτικών πολιτιστικών/καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και ανάπτυξης, καθιέρωσης και εμπλουτισμού ποιοτικών θεσμών εκδηλώσεων μεγάλης εμβέλειας.
  • Η προσφορά ποιοτικής ψυχαγωγίας πρωτίστως στους ξένους περιηγητές κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Κύπρο αλλά και στους ντόπιους.
  • Η συμβολή στους στρατηγικούς στόχους του Υφυπουργείου Τουρισμού για άμβλυνση της εποχικότητας και προσέλκυση πρόσθετων αριθμών ξένων περιηγητών.
  • Η ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και παράδοσης του τόπου.
  • Η γεωγραφική κάλυψη ολόκληρης της Κύπρου.
  • Η μεγιστοποίηση των πολιτιστικών, κοινωνικών και οικονομικών οφελών.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€200.000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Το ύψος χορηγίας καθορίζεται ανάλογα με τις διαθέσιμες πιστώσεις και με ποσοστό μέχρι 30% της ολικής δαπάνης. Η ελάχιστη οικονομική στήριξη θα ανέρχεται στις €3.000 ενώ η μέγιστη στις €50.000 ευρώ. Το Σχέδιο στηρίζει οικονομικά εκδηλώσεις που θα γίνουν το 2020 ολικής δαπάνης άνω των €30.000 

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Τουρισμός

Δικαιούχοι

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προτίθενται και δύνανται να αναλάβουν τη διοργάνωση πολιτιστικής/καλλιτεχνικής εκδήλωσης στην Κύπρο η οποία να ανταποκρίνεται στους στόχους και λοιπές πρόνοιες του Σχεδίου. 

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

04/03/2020

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2020

Εθνικό Σημείο Επαφής

Υφυπουργείο Τουρισμού

Κα. Σκεύη Κωνσταντίνου, Τουριστικός Λειτουργός

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Τηλ: 22 691 379

Τηλεομοιότυπο: 22 339 126

 

Ιστοσελίδα

http://www.tourism.gov.cy/tourism/tourism.nsf/home/home?openform
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.