ΚΛΕΙΣΤH

Σχέδιο Επιχορήγησης Μέρους του Κόστους της Δαπάνης για Έργα Αναβάθμισης των προσφερομένων Υπηρεσιών σε Κέντρα Αναψυχής.


Κατηγορία Προγράμματος

Εθνικά Σχέδια Κινήτρων

Όνομα Προγράμματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Περιγραφή Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Σχέδια / Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Σχέδιο Επιχορήγησης Μέρους του Κόστους της Δαπάνης για Έργα Αναβάθμισης των προσφερομένων Υπηρεσιών σε Κέντρα Αναψυχής.

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Στόχος του Σχεδίου είναι η ενθάρρυνση της βελτίωσης και αναβάθμισης των υφιστάμενων εγκεκριμένων χώρων των μαγειρείων, της εστίασης και υγιεινής πελατών των Κέντρων Αναψυχής.  

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Σχέδιο στοχεύει στην:

  • Πλήρη ανακαίνιση των υφιστάμενων εγκεκριμένων χώρων υγιεινής πελατών.
  • Αντικατάσταση ευτελούς επίπλωσης (καρέκλες και τραπέζια) στους εγκεκριμένους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους εστίασης.

    Η νέα επίπλωση δεν θα πρέπει να είναι πλαστική και θα πρέπει να τύχει της εκ των προτέρων έγκρισης του Υφυπουργείου Τουρισμού.

  • Αντικατάσταση του βαρετού επαγγελματικού εξοπλισμού στο χώρο του μαγειρείου και συγκεκριμένα: φούρνους, ψυκτικούς θαλάμους, πλυντήρια πιάτων, ποτηριών και σκευών και μηχανικούς απορροφητήρες για εξαερισμό.   

  • Ισόθερμη κάβα κρασιών.  

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€250,000

Δικαιούχοι

  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Όλα τα αδειούχα κέντρα αναψυχής με λειτουργία άνω των 3 ετών.

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

03/02/2020

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/08/2020

Εθνικό Σημείο Επαφής

Υφυπουργείο Τουρισμού

Κος. Κυριάκος Κυριάκου

Τουριστικός Λειτουργός Α'

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Τηλέφωνο: 22 691 204

Ιστοσελίδα

http://www.tourism.gov.cy
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.