ΚΛΕΙΣΤH

Call for proposals for action grants 2020 / Call for proposals for action grants to support national or transnational e-justice projects


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα υποστηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής για τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού τομέα για τη δικαιοσύνη και τα δικαιώματα, με έμφαση σε δραστηριότητες με αυξημένη προστιθέμενη αξία σε ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Call for proposals for action grants 2020 / Call for proposals for action grants to support national or transnational e-justice projects

Κωδικός Αναγνώρισης

JUST-AG-2020 (Topic ID: JUST-JACC-EJU-AG-2020)

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Ο βασικός στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη και του σχεδίου δράσης 2019-2023, υποστηρίζοντας την υλοποίηση έργων ηλεκτρονικής δικαιοσύνης σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, δεδομένου ότι έχουν ευρωπαϊκή διάσταση. Οι προτάσεις που αποσκοπούν στην ανάπτυξη έργων που συμπεριλαμβάνονται στον κύριο κατάλογο του σχεδίου δράσης του Συμβουλίου για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη θα έχουν προτεραιότητα έναντι άλλων σχεδίων που αναφέρονται στο σχέδιο δράσης.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στα Αγγλικά

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€2,800,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

90%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Δικαιοσύνη - Ασφάλεια

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
  • Διεθνείς Οργανισμοί

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

15/01/2020

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

07/05/2020

Εθνικό Σημείο Επαφής

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Κυπριακή Δημοκρατία
Κωνσταντίνα Φιλίππου
Διοικητικός Λειτουργός
Τηλ.: +357 22805955
Φαξ: +357 22518356
Email: [email protected]

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

https://ec.europa. ...

Άλλοι Σύνδεσμοι

Ιστοσελίδα Αναζήτησης Εταίρων: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/42780075

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες δηλώσεις αναζήτησης συνεργατών εδώ.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.