ΚΛΕΙΣΤH

Call for proposals for action grants 2020 / Call for proposals for action grants to support transnational projects to enhance rights of persons suspected or accused of crime and the rights of the victims of crime


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα υποστηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής για τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού τομέα για τη δικαιοσύνη και τα δικαιώματα, με έμφαση σε δραστηριότητες με αυξημένη προστιθέμενη αξία σε ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Call for proposals for action grants 2020 / Call for proposals for action grants to support transnational projects to enhance rights of persons suspected or accused of crime and the rights of the victims of crime

Κωδικός Αναγνώρισης

JUST-AG-2020 (Topic ID: JUST-JACC-AG-2020)

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι στόχοι αυτής της πρόσκλησης είναι:

α) συμβολή στην αποτελεσματική και συνεπή εφαρμογή του ποινικού δικαίου της ΕΕ στον τομέα των δικαιωμάτων των προσώπων που είναι ύποπτα ή κατηγορούνται για εγκληματικότητα (προτεραιότητα των διαδικαστικών δικαιωμάτων),
β) συμβολή στην αποτελεσματική και συνεπή εφαρμογή του ποινικού δικαίου της ΕΕ στον τομέα των δικαιωμάτων των θυμάτων εγκληματικών πράξεων (προτεραιότητα για τα δικαιώματα των θυμάτων).

Και στις δύο προτεραιότητες, οι δράσεις ενδέχεται να περιλαμβάνουν πρωτοβουλίες που αφορούν στην πρόοδο όσο αφορά στα κενά στη νομοθεσία της ΕΕ όπου απαιτούνται περαιτέρω ανάγκες για ενέργειες της ΕΕ. Τα έργα που εξασφαλίζουν τα μέγιστα πρακτικά οφέλη και αντίκτυπο για τις ομάδες στόχους θα αξιολογηθούν ευνοϊκότερα από τα θεωρητικά έργα που συμπεριλαμβάνουν κυρίως ερευνητικές και άλλες αναλυτικές δραστηριότητες. Επιτυχημένα σχέδια θα είναι αυτά που θα εξασφαλίζουν εύκολη πρόσβαση και ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων τους.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στα Αγγλικά

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€3,000,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

90%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Δικαιοσύνη - Ασφάλεια

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
  • Διεθνείς Οργανισμοί

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

15/01/2020

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

15/04/2020

Εθνικό Σημείο Επαφής

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Κυπριακή Δημοκρατία
Κωνσταντίνα Φιλίππου
Διοικητικός Λειτουργός
Τηλ.: +357 22805955
Φαξ: +357 22518356
Email: [email protected]

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

https://ec.europa. ...

Άλλοι Σύνδεσμοι

Ιστοσελίδα Αναζήτησης Εταίρων: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/42780081

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες δηλώσεις αναζήτησης συνεργατών εδώ.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.