ΚΛΕΙΣΤH

Maritime Spatial Planning


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

Περιγραφή Προγράμματος

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) είναι το Ταμείο Θαλάσσιας και Αλιευτικής Πολιτικής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020. Είναι ένα από τα πέντε Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Maritime Spatial Planning

Κωδικός Αναγνώρισης

EMFF-MSP-2019

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να υποστηρίξει τη θέσπιση και εφαρμογή των του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού (ΘΧΣ) σύμφωνα με τους στόχους που επιδιώκονται στο πλαίσιο της οδηγίας για τον ΘΧΣ. Ειδικότερα, η δράση αυτή επιδιώκει να υποστηρίξει τα κράτη μέλη κατά τη διαμόρφωση θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων και να διασφαλίσει ότι τα σχέδια είναι συνεκτικά και συτνονισμένα σε όλες τις θαλάσσιες περιφέρειες.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στα Αγγλικά

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€3,000,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

80%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Αλιεία/ Υδατοκαλλιέργεια και Θαλάσσια Πολιτική

Δικαιούχοι

  • Κεντρική Κυβέρνηση
  • Διεθνείς Οργανισμοί

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

21/05/2019

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

04/09/2019

Σημείο Επαφής EE

 [email protected]

Ιστοσελίδα

https://ec.europa. ...

Άλλοι Σύνδεσμοι

Ιστοσελίδα Αναζήτησης Εταίρων: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/31113573

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.