ΚΛΕΙΣΤH

Bridging culture and audiovisual content through digital


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη διασφαλίζει και προωθεί την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα. Το πρόγραμμα ...

Όνομα Υποπρογράμματος

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Το υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη στηρίζει πολιτιστικούς και δημιουργικούς οργανισμούς, με στόχο να τους βοηθήσει να λειτουργούν σε διακρατικό και διεθνές ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Bridging culture and audiovisual content through digital

Κωδικός Αναγνώρισης

EACEA/06/2019

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου να τονωθεί η χάραξη πολιτικής, η καινοτομία, η δημιουργικότητα, η ανάπτυξη ακροατηρίου και η κατάρτιση νέων επιχειρηματικών και διαχειριστικών μοντέλων με στήριξη της διακρατικής συνεργασίας σε επίπεδο πολιτικής, η διατομεακή συνιστώσα του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» παρέχει στήριξη για τη δοκιμή νέων και διατομεακών επιχειρηματικών προσεγγίσεων για τη χρηματοδότηση, τη διανομή και την χρηματική αποτίμηση της δημιουργικότητας.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Θα παρασχεθεί στήριξη σε έργα: 


α) για την ενθάρρυνση νέων μορφών δημιουργίας στο σταυροδρόμι μεταξύ των διαφόρων πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων, συμπεριλαμβανομένου του οπιτικοακουστικού τομέα, και μέσω της χρήσης καινοτόμων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένης της εικονικής πραγματικότητας, ή 
β) για τη στήριξη καινοτόμων διατομεακών προσεγγίσεων και εργαλείων με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης, της διανομής, της προώθησης ή/και της χρηματικής αποτίμησης του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής κληρονομιάς.

 

Τα αποτελέσματα των δράσεων που αναλαμβάνονται θα πρέπει να κοινοποιούνται στα ενδιαφερόμενα μέρη και στους φορείς χάραξης πολιτικής με τη διοργάνωση ανοιχτού εργαστηρίου και με την αξιολόγηση του αντικτύπου των δράσεων.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€1.750.000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

60%

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Οπτικοακουστικός τομέας - ΜΜΕ
 • Πολιτισμός

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κοινοβουλευτικά Σώματα
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

30/04/2019

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

20/06/2019

Εθνικό Σημείο Επαφής

RTD TALOS LTD
P.O. BOX 21722
1512 Nicosia – Cyprus
Email: [email protected],
Tel: +357 22 454333
Fax: +357 22660009

Υπεύθυνος Έργου: Δρ. Στέλιος Στυλιανού 
Τηλ. επικοινωνίας: 22454333
Ηλεκτ. Ταχυδρομείο: [email protected]

Υπο-Πρόγραμμα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: Μαρία Φωτίου
Τηλ. επικοινωνίας: 22454333
Ηλεκτ. Ταχυδρομείο: [email protected]

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

https://eacea.ec.europa. ...

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.