ΚΛΕΙΣΤH

Support to Literary translation projects


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη διασφαλίζει και προωθεί την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα. Το πρόγραμμα ...

Όνομα Υποπρογράμματος

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Το υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη στηρίζει πολιτιστικούς και δημιουργικούς οργανισμούς, με στόχο να τους βοηθήσει να λειτουργούν σε διακρατικό και διεθνές ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Support to Literary translation projects

Κωδικός Αναγνώρισης

EACEA 07/2019

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι κύριοι στόχοι της στήριξης έργων λογοτεχνικής μετάφρασης είναι οι εξής: 


• προώθηση της πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και στις υπόλοιπες χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη».
• ενίσχυση, μακροπρόθεσμα, της διακρατικής κυκλοφορίας και της πολυμορφίας λογοτεχνικών έργων ποιότητας.
• διευκόλυνση της πρόσβασης στα εν λόγω λογοτεχνικά έργα τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ.
• προσέγγιση νέων αναγνωστών που ενδιαφέρονται για μεταφρασμένα λογοτεχνικά έργα ποιότητας.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Με βάση τα ανωτέρω, οι προτεραιότητες της στήριξης έργων λογοτεχνικής μετάφρασης είναι οι εξής: 
• στήριξη της προώθησης της μεταφρασμένης ευρωπαϊκής λογοτεχνίας.
• ενθάρρυνση των μεταφράσεων από λιγότερο χρησιμοποιούμενες γλώσσες στα αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά και ισπανικά (καστιλιάνικα) δεδομένου ότι μπορεί να συμβάλουν στην ευρύτερη κυκλοφορία των έργων.
• ενθάρρυνση της μετάφρασης λιγότερο εκπροσωπούμενων ειδών, όπως έργων που απευθύνονται σε κοινό νεότερης ηλικίας (παιδιά, έφηβοι και νεαροί ενήλικες), βιβλίων κόμικς/εικονογραφημένων αφηγημάτων, σύντομων ιστοριών (νουβέλες) ή ποίησης 
• ενθάρρυνση της προώθησης της κατάλληλης χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών τόσο στη διανομή όσο και στην προώθηση των έργων.
• ενθάρρυνση της μετάφρασης και της προώθησης βιβλίων που κέρδισαν το βραβείο λογοτεχνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλ. http://www.euprizeliterature.eu ).
• μεγαλύτερη προβολή των μεταφραστών. Για τον λόγο αυτό, οι εκδότες θα πρέπει να περιλαμβάνουν βιογραφικά στοιχεία του μεταφραστή σε κάθε μεταφρασμένο βιβλίο.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€2.500.000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

50%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Πολιτισμός

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
  • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
  • Σύνδεσμοι/Σωματεία
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

16/04/2019

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

04/06/2019

Εθνικό Σημείο Επαφής

RTD TALOS LTD
P.O. BOX 21722
1512 Nicosia – Cyprus
Email: [email protected],
Tel: +357 22 454333
Fax: +357 22660009

Υπεύθυνος Έργου: Δρ. Στέλιος Στυλιανού 
Τηλ. επικοινωνίας: 22454333
Ηλεκτ. Ταχυδρομείο: [email protected]

Υπο-Πρόγραμμα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: Μαρία Φωτίου
Τηλ. επικοινωνίας: 22454333
Ηλεκτ. Ταχυδρομείο: [email protected]

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-to-literary-translation-projects-2019_en

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες δηλώσεις αναζήτησης συνεργατών εδώ.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.