ΚΛΕΙΣΤH

Call for proposals concerning Projects of Common Interest under the Connecting Europe Facility in the field of Trans-European Energy Infrastructure


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Συνδέοντας την Ευρώπη (ΔΣΕ), αποσκοπεί στο να υποστηρίξει έργα στους τομείς των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας και να αξιολογήσει τη δυνατότητα πιθανών συνεργιών ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Call for proposals concerning Projects of Common Interest under the Connecting Europe Facility in the field of Trans-European Energy Infrastructure

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να βοηθήσει στην προετοιμασία, εφαρμογή και εκτέλεση έργων κοινού ενδιαφέροντος στα πλαίσια της πολιτικής για τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα της ενέργειας.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Συγκεκριμένα, η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων συμβάλλει στην υποστήριξη έργων ενεργειακής υποδομής κοινού ενδιαφέροντος που έχουν σημαντικές κοινωνικές παροχές και στη διασφάλιση μεγαλύτερης αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών, τα οποία δεν λαμβάνουν επαρκή χρηματοδότηση από την αγορά. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην αποδοτική χρήση των δημόσιων επενδύσεων.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€750.000.000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Το ποσοστό χρηματοδότησης ανέρχεται μέχρι το 50% του επιλέξιμου κόστους των μελετών ή / και έργων. Τα ποσοστά χρηματοδότησης μπορούν να αυξηθούν έως το 75% για δράσεις που παρέχουν υψηλό βαθμό ασφάλειας εφοδιασμού σε περιφερειακό ή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενισχύουν την αλληλεγγύη της ΕΕ ή περιλαμβάνουν εξαιρετικά καινοτόμες λύσεις.

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Ενέργεια

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
  • Διεθνείς Οργανισμοί
  • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

20/03/2019

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

13/06/2019

Εθνικό Σημείο Επαφής

1) Ελπίδα Επαμεινώνδα
Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων
email: [email protected]
Τηλ.: +357 22 806643

2) Χάρης Χριστοδούλου
Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων
email: [email protected]
Τηλ.: +357 22 806654

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

https://ec.europa. ...

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες δηλώσεις αναζήτησης συνεργατών εδώ.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.