ΚΛΕΙΣΤH

2019 Call for proposals for Integrated Projects under both LIFE sub-programmes for Environment and Climate Action


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE)

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα LIFE, αποτελεί το σημαντικότερο Χρηματοδοτικό Μέσο για το Περιβάλλον και έχει ως κύριο σκοπό τη χρηματοδότηση και υποβοήθηση της εφαρμογής της Κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής και ...

Όνομα Υποπρογράμματος

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Το υπο-πρόγραμμα για το Περιβάλλον συγκεντρώνεται σε τρεις τομείς προτεραιότητας: Περιβάλλον και αποδοτικότητα των πόρων Φύση και Βιοποικιλότητα Περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση. ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

2019 Call for proposals for Integrated Projects under both LIFE sub-programmes for Environment and Climate Action

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η πρόσκληση καλύπτει προτάσεις και από τα δύο υποπρογράμματα LIFE (Περιβάλλον και Δράση για το Κίμα) και θα καλύπτει επιχορηγήσεις για δράσεις στο πλαίσιο των "Ολοκληρωμένων Έργων".

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλώ δείτε την αντίστοιχη αγγλική σελίδα (αλλάζοντας τη γλώσσα πάνω δεξιά στην οθόνη).

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός για την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για Ολοκληρωμένα Έργα του 2019 είναι 97 εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο του υποπρογράμματος για το «Περιβάλλον» και 26 εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο του υποπρογράμματος «Δράση για το Κλίμα».

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

60%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
  • Επιμελητήρια
  • Κεντρική Κυβέρνηση
  • Κοινοβουλευτικά Σώματα
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

04/04/2019

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

05/09/2019

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η υποβολή προτάσεων θα γίνει σε 2 ΣΤΑΔΙΑ:

  • 5 Σεπτεμβρίου 2019: Προθεσμία υποβολής των συνοπτικών προτάσεων (concept notes)
  • 14 Μαρτίου 2020: Προθεσμία υποβολής των ολοκληρωμένων προτάσεων (μόνο για τους επιλεγμένους υποψηφίους)

Εθνικό Σημείο Επαφής

Αρμόδια Αρχή
Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Τμήμα Περιβάλλοντος
CY - 1498 Λευκωσία

Εθνικό Σημείο Επαφής για το Περιβάλλον
κα Μαριλένα Παπασταύρου
Λειτουργός Περιβάλλοντος
Τηλ.: +357 22408926
Ηλ. διεύθυνση: [email protected]

Εθνικό Σημείο Επαφής για το Κλίμα
κα Χρυστάλλα Παπασταύρου
Λειτουργός Περιβάλλοντος
Τηλ.: +357 22408962
Ηλ. διεύθυνση: [email protected]

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2019-call-proposals-integrated-projects

Άλλοι Σύνδεσμοι

Ιστοσελίδα Εθνικού Σημείου Επαφής LIFE στην Κύπρο, για γενική Αναζήτηση Εταίρων: http://lifecyclamen.com.cy/en/partner-for-life/

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες δηλώσεις αναζήτησης συνεργατών εδώ.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.