ΚΛΕΙΣΤH

2019 LIFE call for proposals for traditional projects – Climate action


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE)

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα LIFE, αποτελεί το σημαντικότερο Χρηματοδοτικό Μέσο για το Περιβάλλον και έχει ως κύριο σκοπό τη χρηματοδότηση και υποβοήθηση της εφαρμογής της Κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής και ...

Όνομα Υποπρογράμματος

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Το υποπρόγραμμα Δράση για το Κλίμα συγκεντρώνεται σε τρεις τομείς προτεραιοτήτων: Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, Κλιματική διακυβέρνηση και πληροφόρηση. ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

2019 LIFE call for proposals for traditional projects – Climate action

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Τα έργα στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων θα πρέπει να στηρίξουν την εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ για το κλίμα και να προετοιμάσουν την ΕΕ για τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής τα προσεχή έτη.

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων καλύπτει τρεις πτυχές της δράσης για το κλίμα:

 1. Έργα για μετριασμό της αλλαγής του κλίματος
 2. Έργα για προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος
 3. Έργα για κλιματική διακυβέρνηση και ενημέρωση

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλώ δείτε την αντίστοιχη αγγλική σελίδα (αλλάζοντας τη γλώσσα πάνω δεξιά στην οθόνη).

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€57,700,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

55%

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Επιμελητήρια
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κοινοβουλευτικά Σώματα
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

04/04/2019

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

12/09/2019

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ημερομηνίες μέχρι υπογραφή Συμφωνιών:

 • 4 Απριλίου 2019: Αναμενόμενη δημοσίευση της πρόσκλησης
 • 12 Σεπτεμβρίου 2019: Υποβολή πλήρους πρότασης
 • Φεβρουάριος 2020: Ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης
 • Μάιος/Ιούνιος 2020: Υπογραφή των Συμφωνιών Επιχορήγησης

Εθνικό Σημείο Επαφής

Αρμόδια Αρχή
Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Τμήμα Περιβάλλοντος
CY - 1498 Λευκωσία

Εθνικό Σημείο Επαφής για το Κλίμα
κα Χρυστάλλα Παπασταύρου
Λειτουργός Περιβάλλοντος
Τηλ.: +357 22408962
Ηλ. διεύθυνση: [email protected]

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

https://ec.europa. ...

Άλλοι Σύνδεσμοι

Ιστοσελίδα Εθνικού Σημείου Επαφής για Αναζήτηση Εταίρων: http://lifecyclamen.com.cy/en/partner-for-life/

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες δηλώσεις αναζήτησης συνεργατών εδώ.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.