ΚΛΕΙΣΤH

2019 Call for proposals for Technical Assistance Projects under the sub-programme for Climate Action


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE)

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα LIFE, αποτελεί το σημαντικότερο Χρηματοδοτικό Μέσο για το Περιβάλλον και έχει ως κύριο σκοπό τη χρηματοδότηση και υποβοήθηση της εφαρμογής της Κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής και ...

Όνομα Υποπρογράμματος

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Το υποπρόγραμμα Δράση για το Κλίμα συγκεντρώνεται σε τρεις τομείς προτεραιοτήτων: Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, Κλιματική διακυβέρνηση και πληροφόρηση. ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

2019 Call for proposals for Technical Assistance Projects under the sub-programme for Climate Action

Κωδικός Αναγνώρισης

LIFE-TA-2019

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Τα έργα Τεχνικής Βοήθειας (Technical Assistance projects) παρέχουν, μέσω επιχορηγήσεων, οικονομική υποστήριξη για να βοηθήσουν τους αιτητές να προετοιμάσουν Ολοκληρωμένα Έργα (Integrated Projects). Ο συντονιστής δικαιούχος πρέπει να υποβάλει πλήρη πρόταση Ολοκληρωμένου Έργου πριν από το τέλος του έργου.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Για περισσότερες λεπτομέρειες με βάση την προκήρυξη της Ευρωπαϊκης Επιτροπης, παρακαλώ δείτε την αντίστοιχη αγγλική σελίδα (αλλάζοντας τη γλώσσα πάνω δεξιά στην οθόνη).

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€260,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Η μέγιστη χρηματοδότηση της ΕΕ ανά έργο ανέρχεται σε 100,000 ευρώ. Η επιχορήγηση μπορεί να είναι χαμηλότερη από το ποσό που ζητήθηκε.

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
  • Επιμελητήρια
  • Κεντρική Κυβέρνηση
  • Κοινοβουλευτικά Σώματα
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
  • Διεθνείς Οργανισμοί

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

11/04/2019

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

12/06/2019

Εθνικό Σημείο Επαφής

Αρμόδια Αρχή
Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Τμήμα Περιβάλλοντος
CY - 1498 Λευκωσία

Εθνικό Σημείο Επαφής για το Κλίμα
κα Χρυστάλλα Παπασταύρου
Λειτουργός Περιβάλλοντος
Τηλ.: +357 22408962
Ηλ. διεύθυνση: [email protected]

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

https://bit.ly/2Umyux1

Άλλοι Σύνδεσμοι

Ιστοσελίδα Αναζήτησης Εταίρων Ευρ. Επιτροπής (TA Adaptation): https://bit.ly/2v83YfZ
Ιστοσελίδα Αναζήτησης Εταίρων Ευρ. Επιτροπής (TA Mitigation): https://bit.ly/2Iq89fE
Ιστοσελίδα Εθνικού Σημείου Επαφής LIFE στην Κύπρο, για γενική Αναζήτηση Εταίρων: http://lifecyclamen.com.cy/en/partner-for-life/

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες δηλώσεις αναζήτησης συνεργατών εδώ.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.