ΚΛΕΙΣΤH

2019 LIFE call for proposals for traditional projects - environment and resource efficiency


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE)

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα LIFE, αποτελεί το σημαντικότερο Χρηματοδοτικό Μέσο για το Περιβάλλον και έχει ως κύριο σκοπό τη χρηματοδότηση και υποβοήθηση της εφαρμογής της Κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής και ...

Όνομα Υποπρογράμματος

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Το υπο-πρόγραμμα για το Περιβάλλον συγκεντρώνεται σε τρεις τομείς προτεραιότητας: Περιβάλλον και αποδοτικότητα των πόρων Φύση και Βιοποικιλότητα Περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση. ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

2019 LIFE call for proposals for traditional projects - environment and resource efficiency

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η προτεραιότητα για το Περιβάλλον και την Αποδοτικότητα των Πόρων του υποπρογράμματος για το Περιβάλλον, έχει ως στόχο να συμβάλει στην εφαρμογή, ενημέρωση και ανάπτυξη της περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης του περιβάλλοντος σε άλλες πολιτικές, συμβάλλοντας έτσι στην αειφόρο ανάπτυξη. Επιπλέον, οι χρηματοδοτούμενες δράσεις πρέπει να έχουν προστιθέμενη αξία  σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και να είναι συμπληρωματικές προς δράσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από άλλα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την περίοδο 2014-2020.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλώ δείτε την αντίστοιχη αγγλική σελίδα (αλλάζοντας τη γλώσσα πάνω δεξιά στην οθόνη).

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

55%

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Επιμελητήρια
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κοινοβουλευτικά Σώματα
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

04/04/2019

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

17/06/2019

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η υποβολή προτάσεων θα γίνει σε 2 ΣΤΑΔΙΑ:

 • 17 Ιουνίου 2019: Προθεσμία υποβολής των συνοπτικών προτάσεων (concept notes)
 • Οκτώβριος 2019: Ενημέρωση αιτητών που έχουν επιλεγεί ώστε να υποβάλουν ολοκληρωμένη πρόταση
 • 11 Φεβρουαρίου 2020: Προθεσμία υποβολής των ολοκληρωμένων προτάσεων (μόνο για τους επιλεγμένους υποψηφίους)

Εθνικό Σημείο Επαφής

Αρμόδια Αρχή
Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Τμήμα Περιβάλλοντος
CY - 1498 Λευκωσία

Εθνικό Σημείο Επαφής για το Περιβάλλον
κα Μαριλένα Παπασταύρου
Λειτουργός Περιβάλλοντος
Τηλ.: +357 22408926
Ηλ. διεύθυνση: [email protected]

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

https://ec.europa. ...

Άλλοι Σύνδεσμοι

Ιστοσελίδα Εθνικού Σημείου Επαφής LIFE στην Κύπρο, για γενική Αναζήτηση Εταίρων: http://lifecyclamen.com.cy/en/partner-for-life/

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες δηλώσεις αναζήτησης συνεργατών εδώ.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.