ΚΛΕΙΣΤH

2019 LIFE Call for Proposals for Operating Grants to support Non-Governmental Organisations (NGOs) in view of concluding Framework Partnership Agreements (FPAs) and Specific Grant Agreements (SGAs)


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE)

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα LIFE, αποτελεί το σημαντικότερο Χρηματοδοτικό Μέσο για το Περιβάλλον και έχει ως κύριο σκοπό τη χρηματοδότηση και υποβοήθηση της εφαρμογής της Κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής και ...

Όνομα Υποπρογράμματος

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Το υπο-πρόγραμμα για το Περιβάλλον συγκεντρώνεται σε τρεις τομείς προτεραιότητας: Περιβάλλον και αποδοτικότητα των πόρων Φύση και Βιοποικιλότητα Περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση. ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

2019 LIFE Call for Proposals for Operating Grants to support Non-Governmental Organisations (NGOs) in view of concluding Framework Partnership Agreements (FPAs) and Specific Grant Agreements (SGAs)

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να υποστηρίξει τη βελτίωση της περιβαλλοντικής και κλιματικής διακυβέρνησης, μέσω της διεύρυνσης της συμμετοχής των ενδιαφερομένων μερών, συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ, στη διαβούλευση και στην εφαρμογή των πολιτικών.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στα Αγλλικά σύμφωνα με την προκήρυξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€Ο ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός εκτιμάται στα 24.000.000 ευρώ για μια διετή περίοδο, δηλαδή 12.000.000 ευρώ ετησίως, αναλόγως της διαθεσιμότητας του προϋπολογισμού για το 2021.

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

60%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή

Δικαιούχοι

  • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

14/03/2019

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

03/06/2019

Εθνικό Σημείο Επαφής

Αρμόδια Αρχή
Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Τμήμα Περιβάλλοντος
CY - 1498 Λευκωσία

Εθνικό Σημείο Επαφής για το Περιβάλλον
κα Μαριλένα Παπασταύρου
Λειτουργός Περιβάλλοντος
Τηλ.: +357 22408926
Ηλ. διεύθυνση: [email protected]

Εθνικό Σημείο Επαφής για το Κλίμα
κα Χρυστάλλα Παπασταύρου
Λειτουργός Περιβάλλοντος
Τηλ.: +357 22408962
Ηλ. διεύθυνση: [email protected]

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2019-life-call-proposals-ngos#inline-nav-3

Άλλοι Σύνδεσμοι

Ιστοσελίδα Εθνικού Σημείου Επαφής για Αναζήτηση Εταίρων: http://lifecyclamen.com.cy/en/partner-for-life/

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες δηλώσεις αναζήτησης συνεργατών εδώ.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.