ΑΝΟΙΚΤH

Public Open Data


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Συνδέοντας την Ευρώπη (ΔΣΕ), αποσκοπεί στο να υποστηρίξει έργα στους τομείς των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας και να αξιολογήσει τη δυνατότητα πιθανών συνεργιών ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Public Open Data

Κωδικός Αναγνώρισης

CEF-TC-2019-2

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι προτεινόμενες δράσεις στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης πρέπει να απευθύνονται στη δημιουργία διασυνοριακών ή / και διατομεακών υπηρεσιών που επαναχρησιμοποιούν πληροφορίες που έγιναν αντιληπτές/διαθέσιμες μέσω της Ευρωπαϊκής Πύλης Δεδομένων σε συνδυασμό με άλλες πηγές πληροφοριών. Αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα θα πρέπει να αντλούνται από τουλάχιστον δύο διαφορετικές πηγές, κατά περίπτωση, ή / και να είναι σχετικές για περισσότερα από ένα κράτη μέλη όσον αφορά τη γεωγραφική κάλυψη των δεδομένων ή / και τη χρησιμότητα.


Ενθαρρύνονται προτάσεις που απευθύνονται σε τομείς ή περιοχές γεωγραφικής κάλυψης που χρειάζονται περαιτέρω βελτίωση όσον αφορά το περιεχόμενο, τη διαλειτουργικότητα και την ποιότητα των δεδομένων, καθώς και προτάσεις που θα οδηγήσουν στη βελτίωση των υφιστάμενων πλατφορμών δεδομένων. Από την άποψη αυτή, οι προτάσεις πρέπει να τεκμηριώνουν σαφώς τον τρόπο με τον οποίο θα επιτυγχάνονται οι βελτιώσεις αυτές.

 

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στα Αγγλικά

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€5.000.000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

75%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Τηλεπικοινωνίες

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Κεντρική Κυβέρνηση
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
  • Διεθνείς Οργανισμοί

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

04/07/2019

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

14/11/2019

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ιωάννης Ερωτοκρίτου
Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων
email: [email protected]
Τηλ.: + 357 22 814860 

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

https://ec.europa. ...

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.