ΑΝΟΙΚΤH

eHealth


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Συνδέοντας την Ευρώπη (ΔΣΕ), αποσκοπεί στο να υποστηρίξει έργα στους τομείς των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας και να αξιολογήσει τη δυνατότητα πιθανών συνεργιών ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

eHealth

Κωδικός Αναγνώρισης

CEF-TC-2019-2

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η  παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στη δέσμευση των κρατών μελών να δημιουργήσουν τα εθνικά σημεία επαφής για την ηλεκτρονική υγεία (eHealth National Contact Points - NCPeH) και να διευρύνουν την ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (ePrescription) και περιγραφής ασθενών (Patient Summary) στην Ευρωπαϊκή Ένωση.


Οι προτάσεις που θα χρηματοδοτηθούν από την παρούσα πρόσκληση, θα αποσκοπούν στην στήριξη της ανάπτυξης γενικών υπηρεσιών από τα κράτη μέλη στον τομέα περιγραφής ασθενών (Patient Summary) και της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (ePrescription/eDispensation), όπως ορίζεται στις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές που εγκρίθηκαν από το δίκτυο ηλεκτρονικής υγείας (eHealth Network).

 

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στα Αγγλικά

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€5.000.000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

75%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Τηλεπικοινωνίες

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Κεντρική Κυβέρνηση
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
  • Διεθνείς Οργανισμοί

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

04/07/2019

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

14/11/2019

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ιωάννης Ερωτοκρίτου
Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων
email: [email protected]
Τηλ.: + 357 22 814860 

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2019-ehealth

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.