ΚΛΕΙΣΤH

Capacity building for litigating cases relating to democracy, rule of law and fundamental rights violations


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα υποστηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής για τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού τομέα για τη δικαιοσύνη και τα δικαιώματα, με έμφαση σε δραστηριότητες με αυξημένη προστιθέμενη αξία σε ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Capacity building for litigating cases relating to democracy, rule of law and fundamental rights violations

Κωδικός Αναγνώρισης

JUST-PPPA-LITI-AG-2018

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι στόχοι της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι:


• Να ενισχυθεί η γνώση και η ικανότητα των νομικών επαγγελματιών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εργάζονται για οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και ανεξάρτητα όργανα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, έτσι ώστε να συμμετέχουν αποτελεσματικά σε πρακτικές αντιδικίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για τη βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη και την επιβολή των δικαιωμάτων βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ, μέσω της κατάρτισης, της ανταλλαγής γνώσεων και της ανταλλαγής ορθών πρακτικών.
• Να υποστηρίξει δραστηριότητες μόχλευσης, π.χ. την επικοινωνία και την εκστρατεία, που συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τα δικαιώματα, τα υφιστάμενα διαρθρωτικά μέτρα και τους μηχανισμούς αποκατάστασης. 

 

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στα Αγγλικά

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€540.000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

0% - 80%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Δικαιοσύνη - Ασφάλεια

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
  • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
  • Διεθνείς Οργανισμοί

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

21/02/2019

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

28/05/2019

Εθνικό Σημείο Επαφής

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Κυπριακή Δημοκρατία
Κωνσταντίνα Φιλίππου
Διοικητικός Λειτουργός
Τηλ.: +357 22805955
Φαξ: +357 22518356
Email: [email protected]

 

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

https://ec.europa. ...

Άλλοι Σύνδεσμοι

Partner Links: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/31108787

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες δηλώσεις αναζήτησης συνεργατών εδώ.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.