ΚΛΕΙΣΤH

European Cluster Excellence Programme


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα COSME αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων της ΕΕ, στην ενθάρρυνση του επιχειρηματικού πνεύματος και στην προαγωγή της δημιουργίας και ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

European Cluster Excellence Programme

Κωδικός Αναγνώρισης

COS-CLUSTER-2018-03-02

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Ο γενικός στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι να ενισχυθεί η αριστεία της διαχείρισης των συμπλεγμάτων και να διευκολυνθούν οι ανταλλαγές και η στρατηγική συνεργασία μεταξύ συσπειρώσεων και εξειδικευμένων οικοσυστημάτων σε όλη την Ευρώπη, μεταξύ άλλων με την εφαρμογή ενός νέου πιλοτικού σχεδίου "ClustersXchange". Δεδομένου ότι η διαχείριση υψηλής ποιότητας και οι στρατηγικές διασυνδέσεις μεταξύ των συσπειρώσεων αποτελούν βασικά στοιχεία των παγκόσμιων συμπλεγμάτων, η πρόσκληση στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και στην παροχή βοήθειας στις εταιρείες για την επιτυχή πρόσβαση στις παγκόσμιες αγορές εκμεταλλευόμενοι το δυναμικό καινοτομίας και ανάπτυξης που μπορούν να προσφέρουν τα συμπλέγματα.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στα Αγγλικά

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€3.600.000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Η μέγιστη προσφορά ανά έργο ανέρχεται στα 360.000 ευρώ

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Εμπόριο
  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα
  • Οικονομία-Χρηματοπιστωτικά
  • Πληροφορική

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

08/01/2019

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

04/04/2019

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ειρήνη Μίτσιγκα
Λειτουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]
Τηλ.: +357 22 867192
Φαξ: +357 22 375120

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

https://ec.europa. ...

Άλλοι Σύνδεσμοι

Partner Links: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/31105907

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.