ΑΝΟΙΚΤH

Call for proposals N° EACEA-51/2018: Europe for Citizens Programme – Action grants 2019 / Strand 2: Democratic engagement and civic participation - TOWN TWINNING (Round 2)


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Περιγραφή Προγράμματος

Στο πλαίσιο του γενικού στόχου της στενότερης επαφής της Ένωσης με τους πολίτες, οι γενικοί στόχοι είναι οι εξής: να βοηθήσει τους πολίτες να κατανοήσουν την Ένωση, την ιστορία και την ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Call for proposals N° EACEA-51/2018: Europe for Citizens Programme – Action grants 2019 / Strand 2: Democratic engagement and civic participation - TOWN TWINNING (Round 2)

Κωδικός Αναγνώρισης

EACEA-51/2018

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στην υποστήριξη έργων που συγκεντρώνουν ευρύ φάσμα συνεργαζόμενων πόλεων σε μια εκδήλωση αδελφοποίησης πόλεων με θέματα σύμφωνα με τους στόχους του προγράμματος και λαμβάνοντας υπόψη τις πολυετείς προτεραιότητες. Τα έργα αδελφοποίησης πόλεων πρέπει να οργανώνουν τις δραστηριότητες έργου εντός 21 ημερών (μέγιστη διάρκεια του έργου).

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Μέσω της κινητοποίησης των πολιτών τόσο σε τοπικό όσο και σε επίπεδο Ένωσης, προκειμένου να συζητούν για συγκερκιμένα ζητήματα από την ευρωπαϊκή πολιτική ατζέντα, το μέτρο αυτό θα επιδιώξει να προωθήσει τη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία χάραξης πολιτικής της Ένωσης και τη δημιουργία ευκαιριών για την κοινωνική συμμετοχή και τον εθελοντισμό σε επίπεδο Ένωσης. Ο όρος αδελφοποίηση πρέπει να νοείται υπό την ευρεία του έννοια, καθώς αναφέρεται στους δήμους που υπέγραψαν ή έχουν δεσμευτεί για την υπογραφή συμφωνιών αδελφοποίησης, καθώς και στους δήμους που διαθέτουν άλλες μορφές συνεργασίας, μέσω της προώθησης της συνεργασίας και των πολιτιστικών τους δεσμών.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€4,800,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

€25,000

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Μετανάστευση και Ιθαγένεια
  • Πολιτισμός

Δικαιούχοι

  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
  • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • Άλλοι Δικαιούχοι

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πόλεις/δήμοι ή επιτροπές αδελφοποίησής τους ή άλλες μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τοπικές αρχές.

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

14/06/2019

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

01/09/2019

Σημείωση σχετικά με αναμενόμενη ημερομηνία προκήρυξης:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει ότι η πρόσκληση αυτή θα προκηρυχθεί αρχές του καλοκαιριού και μέχρι τότε θα γίνει επαλήθευση της ακριβούς ημερομηνίας προκήρυξης, η οποία θα ανανεωθεί εδώ.

Σε σχέση με την περίοδο επιλεξιμότητας σημειώνεται ότι τα έργα που θα εγκριθούν κάτω από την παρούσα προκήρυξη θα πρέπει να ξεκινούν μεταξύ 1ης Φεβρουαρίου 2020 και 31ης Οκτωβρίου 2020.

Εθνικό Σημείο Επαφής

Το Εθνικό Σημείο Επαφής αναμένεται να οριστεί σύντομα.

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.