ΚΛΕΙΣΤH

Support for Access to Markets 2019


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη διασφαλίζει και προωθεί την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα. Το πρόγραμμα ...

Όνομα Υποπρογράμματος

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Το υπο-πρόγραμμα MEDIA με προϋπολογισμό 56% των €1,46 δισεκατομμυρίων του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη υποστηρίζει τους φορείς του οπτικοακουστικού τομέα να ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Support for Access to Markets 2019

Κωδικός Αναγνώρισης

EACEA 31/2018

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Στον τομέα της ενίσχυσης της ικανότητας του οπτικοακουστικού τομέα, ορισμένες από τις προτεραιότητες του υποπρογράμματος MEDIA είναι:


• η αύξηση της ικανότητας των φορέων του οπτικοακουστικού τομέα να δημιουργούν ευρωπαϊκά οπτικοακουστικά έργα με δυνατότητα κυκλοφορίας τους εντός και εκτός της Ένωσης και να διευκολύνουν τις ευρωπαϊκές και διεθνείς συμπαραγωγές, και με τηλεοπτικούς φορείς
• η ενθάρρυνση των ανταλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων μέσω της διευκόλυνσης της πρόσβασης των φορέων του οπτικοακουστικού τομέα σε αγορές και καινοτόμα επιχειρηματικά εργαλεία, ώστε να αυξήσουν την προβολή των έργων τους στις ευρωπαϊκές και τις διεθνείς αγορές.


Το υποπρόγραμμα MEDIA παρέχει στήριξη για:


• τη διευκόλυνση ευρωπαϊκών και διεθνών συμπαραγωγών, συμπεριλαμβανομένων ταινιών μικρού μήκους, βιντεοπαιχνιδιών, τηλεοπτικών σειρών και πολυμεσικών έργων
• τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε επαγγελματικές εμπορικές εκθέσεις και αγορές του οπτικοακουστικού τομέα και τη διευκόλυνση της χρήσης ηλεκτρονικών επιχειρηματικών εργαλείων εντός και εκτός της Ευρώπης 
• τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας ευρωπαϊκών έργων, συμπεριλαμβανομένων ταινιών μικρού μήκους, στην Ευρώπη και παγκοσμίως, σε κάθε πλατφόρμα και κάθε μορφότυπο.

 

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στην υποστήριξη δράσεων και δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα εντός και εκτός των χωρών που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα MEDIA. Επιλέξιμες θα θεωρηθούν μόνο οι αιτήσεις που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον μία από τις 2 δράσεις που αναφέρονται στη συνέχεια: 


• Δράση 1 – Διεπιχειρησιακές (φυσικές) αγορές για ευρωπαίους επαγγελματίες του οπτικοακουστικού τομέα 
• Δράση 2 – Διεπιχειρησιακές δραστηριότητες προώθησης ευρωπαϊκών έργων Οι δραστηριότητες πρέπει να ξεκινούν μεταξύ 01/07/2019 και 30/06/2020. 


Η μέγιστη διάρκεια της δράσης είναι 12 μήνες.

 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€6.800.000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

80%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Οπτικοακουστικός τομέας - ΜΜΕ

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
  • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
  • Σύνδεσμοι/Σωματεία

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

31/10/2018

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

07/02/2019

Εθνικό Σημείο Επαφής

RTD TALOS LTD
P.O. BOX 21722
1512 Nicosia – Cyprus
Email: [email protected],
Tel: +357 22 454333
Fax: +357 22660009

Υπεύθυνος Έργου: Δρ. Στέλιος Στυλιανού 
Τηλ. επικοινωνίας: 22454333
Ηλεκτ. Ταχυδρομείο: [email protected]

Υπο-Πρόγραμμα MEDIA: Στυλιάνα Μάριου 
Τηλ. επικοινωνίας: 22454333
Ηλεκτ. Ταχυδρομείο: [email protected]

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-access-markets-eacea-2019_en

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.