ΚΛΕΙΣΤH

Promotion of European Audiovisual Works Online 2019-Call EACEA 30/2018


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη διασφαλίζει και προωθεί την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα. Το πρόγραμμα ...

Όνομα Υποπρογράμματος

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Το υπο-πρόγραμμα MEDIA με προϋπολογισμό 56% των €1,46 δισεκατομμυρίων του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη υποστηρίζει τους φορείς του οπτικοακουστικού τομέα να ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Promotion of European Audiovisual Works Online 2019-Call EACEA 30/2018

Κωδικός Αναγνώρισης

EACEA 30/2018

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου της προώθησης της διακρατικής κυκλοφορίας, δύο από τις προτεραιότητες του υποπρογράμματος MEDIA θα είναι οι εξής: 


• στήριξη της διακρατικής εμπορίας (μάρκετινγκ), της δημιουργίας εμπορικού σήματος (branding) και της διανομής οπτικοακουστικών έργων μέσω όλων των άλλων πλατφορμών, εκτός των κινηματογραφικών
• προώθηση νέων τρόπων διανομής ώστε να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων.

 

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το πρόγραμμα για την προώθηση της διάθεσης ευρωπαϊκών οπτικοακουστικώνέργων μέσω του διαδικτύου παρέχει στήριξη στις ακόλουθες δράσεις: 


Δράση 1 Στήριξη των δραστηριοτήτων προώθησης, μάρκετινγκ και ανάπτυξης εμπορικών σημάτων σχετικά με υπηρεσίες VOD. 
Επιλέξιμες δραστηριότητες είναι δράσεις όπως ψηφιακή προώθηση, μάρκετινγκ, προβολή εμπορικών σημάτων, σήμανση και ανάπτυξη νέων προσφορών μέσω των υφιστάμενων υπηρεσιών VOD (βίντεο κατά παραγγελία), με σκοπό την παροχή δυνατότητας πρόσβασης στην πλειονότητα των ευρωπαϊκών3 κινηματογραφικών ταινιών. Σκοπός της δράσης είναι η βελτίωση της προβολής, της δυνατότητας εντοπισμού και της δημιουργίας ενός παγκόσμιου κοινού για τα ευρωπαϊκά οπτικοακουστικά έργα, καθώς και της ενίσχυσης της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών υπηρεσιών VOD (βίντεο κατά παραγγελία).
Δράση 2 Στήριξη για την ανάπτυξη «έτοιμων διαδικτυακών» πακέτων 
Οι επιλέξιμες δράσεις αφορούν την κατασκευή και παράδοση ψηφιακών πακέτων ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων προς διάθεση μέσω του διαδικτύου σε χώρες όπου τα εν λόγω έργα δεν διατίθενται μέσω νόμιμης υπηρεσίας VOD. Η δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαθεσιμότητας και της προβολής των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων μέσω των υπηρεσιών VOD που παρέχονται σε ευρωπαϊκές και μη ευρωπαϊκές χώρες.
Δράση 3: Υποστήριξη καινοτόμων στρατηγικών και επιγραμμικών εργαλείων για την κυκλοφορία, διανομή και προώθηση ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων, συμπεριλαμβανομένων των πρωτοβουλιών διεύρυνσης του κοινού, εστιάζοντας σε καινοτόμες και συμμετοχικές στρατηγικές για την προσέλκυση ευρύτερου κοινού στις ευρωπαϊκές κινηματογραφικές ταινίες. 


Η δράση αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση των καινοτόμων στρατηγικών για τη διανομή και προώθηση των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων. Αποβλέπει στην ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων ή εργαλείων για τη βελτίωση του δυνητικού κοινού των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων. Αποσκοπεί επίσης στην υποστήριξη επιγραμμικών εργαλείων ή/και βάσεων δεδομένων που διευκολύνουν την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των διάφορων τομέων της ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής βιομηχανίας.
Οι αιτούντες που υποβάλλουν σχέδια για διαφορετικές δράσεις πρέπει να υποβάλλουν ξεχωριστή αίτηση για κάθε δράση. 
Οι δράσεις πρέπει να αρχίσουν μεταξύ της 01/09/2019 και της 01/01/2020 και έχουν διάρκεια 12 μηνών.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€Δράση 1: ενδεικτικό ποσό 4 εκατ. Ευρώ
Δράση 2: ενδεικτικό ποσό 2.06 εκατ. Ευρώ
Δράση 3: ενδεικτικό ποσό 4.05 εκατ. Ευρώ

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

N/A

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Οπτικοακουστικός τομέας - ΜΜΕ

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
  • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
  • Σύνδεσμοι/Σωματεία

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

31/10/2018

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

05/04/2019

Εθνικό Σημείο Επαφής

RTD TALOS LTD
P.O. BOX 21722
1512 Nicosia – Cyprus
Email: [email protected],
Tel: +357 22 454333
Fax: +357 22660009

Υπεύθυνος Έργου: Δρ. Στέλιος Στυλιανού 
Τηλ. επικοινωνίας: 22454333
Ηλεκτ. Ταχυδρομείο: [email protected]

Υπο-Πρόγραμμα MEDIA: Στυλιάνα Μάριου 
Τηλ. επικοινωνίας: 22454333
Ηλεκτ. Ταχυδρομείο: [email protected]

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/promotion-european-works-online-eacea-302018_en

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.