ΚΛΕΙΣΤH

Support to Sales Agents 2018


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη διασφαλίζει και προωθεί την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα. Το πρόγραμμα ...

Όνομα Υποπρογράμματος

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Το υπο-πρόγραμμα MEDIA με προϋπολογισμό 56% των €1,46 δισεκατομμυρίων του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη υποστηρίζει τους φορείς του οπτικοακουστικού τομέα να ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Support to Sales Agents 2018

Κωδικός Αναγνώρισης

EACEA/01/2018

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου της προώθησης της διακρατικής κυκλοφορίας, μία από τις προτεραιότητες του υποπρογράμματος MEDIA είναι η εξής: 


• υποστήριξη της διανομής ταινιών σε κινηματογραφικές αίθουσες μέσω της διακρατικής εμπορίας, της δημιουργίας εμπορικού σήματος, της διανομής και έκθεσης οπτικοακουστικών έργων. 
Το υποπρόγραμμα MEDIA παρέχει στήριξη για: 
• τη δημιουργία συστημάτων στήριξης όσον αφορά τη διανομή μη εγχώριων ευρωπαϊκών ταινιών μέσω της κινηματογραφικής διανομής και άλλων πλατφορμών, καθώς και σχετικά με τις δραστηριότητες διεθνών πωλήσεων, ήτοι τον υποτιτλισμό, τη μεταγλώττιση και την ακουστική περιγραφή οπτικοακουστικών έργων.

 

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Για να εγκριθεί το δυνητικό κεφάλαιο και να δοθεί η δυνατότητα επανεπένδυσής του, η παραγωγή της κινηματογραφικής ταινίας πρέπει να έχει υλοποιηθεί κατά κύριο λόγο από παραγωγό(-ούς) εγκατεστημένο(- ους) στις χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα MEDIA και η παραγωγή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί με τη σημαντική συμβολή επαγγελματιών από αυτές τις χώρες. Η κινηματογραφική ταινία πρέπει να είναι έργο επιστημονικής φαντασίας, κινουμένων σχεδίων ή ντοκιμαντέρ με διάρκεια άνω των 60 λεπτών και να προέρχεται από χώρα διαφορετική από τη χώρα διανομής. 


Η κινηματογραφική ταινία δεν πρέπει να αποτελείται από εναλλακτικό περιεχόμενο (παραγωγές όπερας, παραστάσεις, συναυλίες κ.λπ) ή διαφημιστικό υλικό. 


Για την ταινία που θα κριθεί επιλέξιμη, δεν πρέπει να υπάρχουν κατοχυρωμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας πριν από το 2013.


Το σύστημα αντιπροσώπων πωλήσεων αποτελείται από δύο στάδια: 


1. Το στάδιο Δημιουργίας δυνητικού κεφαλαίου, το οποίο θα υπολογισθεί βάσει της απόδοσης της επιχείρησης στην ευρωπαϊκή αγορά κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2017). 
2. Το στάδιο Επανεπένδυσης όπου το δυνητικό κεφάλαιο που εγκρίνεται κατ’ αναλογία για κάθε επιχείρηση επανεπενδύεται: 
• υπό τη μορφή ελάχιστων εγγυήσεων ή προκαταβολών για την απόκτηση διεθνών δικαιωμάτων πώλησης επιλέξιμων ευρωπαϊκών μη εγχώριων ταινιών, 
• για την προώθηση, εμπορία και διαφήμιση στην αγορά των επιλέξιμων ευρωπαϊκών μη εγχώριων ταινιών. 
Η διάρκεια της δράσης είναι 24 μήνες από την έναρξή της.

 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€2.600.000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

60%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Οπτικοακουστικός τομέας - ΜΜΕ

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

16/10/2018

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

15/01/2019

Εθνικό Σημείο Επαφής

RTD TALOS LTD
P.O. BOX 21722
1512 Nicosia – Cyprus
Email: [email protected],
Tel: +357 22 454333
Fax: +357 22660009

Υπεύθυνος Έργου: Δρ. Στέλιος Στυλιανού 
Τηλ. επικοινωνίας: 22454333
Ηλεκτ. Ταχυδρομείο: [email protected]

Υπο-Πρόγραμμα MEDIA: Στυλιάνα Μάριου 
Τηλ. επικοινωνίας: 22454333
Ηλεκτ. Ταχυδρομείο: [email protected]

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-sales-agents-2018_en

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες δηλώσεις αναζήτησης συνεργατών εδώ.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.