ΚΛΕΙΣΤH

Support for Film Education 2019


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη διασφαλίζει και προωθεί την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα. Το πρόγραμμα ...

Όνομα Υποπρογράμματος

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Το υπο-πρόγραμμα MEDIA με προϋπολογισμό 56% των €1,46 δισεκατομμυρίων του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη υποστηρίζει τους φορείς του οπτικοακουστικού τομέα να ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Support for Film Education 2019

Κωδικός Αναγνώρισης

EACEA/33/2018

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου της προώθησης της διακρατικής κυκλοφορίας, μία από τις προτεραιότητες του υποπρογράμματος MEDIA είναι η εξής:

• υποστήριξη της ανάπτυξης ακροατηρίου ως μέσου τόνωσης του ενδιαφέροντος και βελτίωσης της πρόσβασης σε ευρωπαϊκά οπτικοακουστικά έργα, ιδίως μέσω ενεργειών προώθησης, εκδηλώσεων, κινηματογραφικής μόρφωσης και φεστιβάλ. 

Το υποπρόγραμμα MEDIA παρέχει στήριξη στα εξής:

• δραστηριότητες με σκοπό την προώθηση της κινηματογραφικής μόρφωσης και την αύξηση των γνώσεων και του ενδιαφέροντος του ακροατηρίου σε ευρωπαϊκά οπτικοακουστικά έργα, συμπεριλαμβανομένης της οπτικοακουστικής και κινηματογραφικής κληρονομιάς, ιδίως με στόχο το νεανικό κοινό·

• διευκόλυνση της κυκλοφορίας ευρωπαϊκών ταινιών παγκοσμίως και διεθνών ταινιών στην Ένωση σε όλες τις πλατφόρμες διανομής, δια μέσου διεθνών σχεδίων συνεργασίας στον οπτικοακουστικό τομέα.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η δημιουργία επιμελημένου καταλόγου ευρωπαϊκών ταινιών και συναφούς παιδαγωγικού υλικού προς διάθεση σε νέους ηλικίας από 11 έως 18 ετών που φοιτούν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στις χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα MEDIA.  


Ο κατάλογος θα περιλαμβάνει γνωστές ταινίες που έχουν συμβάλει στην ιστορία της ευρωπαϊκής φιλμογραφίας, προς χρήση στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων κινηματογραφικής εκπαίδευσης. 
Ο κατάλογος θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 7 ταινίες μεγάλου μήκους. 


Τα δικαιώματα των ταινιών του καταλόγου θα εξασφαλιστούν για διάστημα τουλάχιστον 3 ετών και για όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα MEDIA. Θα διατεθούν γλωσσικές εκδόσεις (μεταγλώττιση ή υποτιτλισμός) για τις περισσότερες ταινίες του καταλόγου σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. 


Ο κατάλογος θα παρουσιάζει ποικιλομορφία ως προς τα ακόλουθα: 


- υπηκοότητα
- γλώσσα
- είδος
- έτος παραγωγής
- θέμα
- φύλο


Πριν από τη δημοσίευση του καταλόγου θα πρέπει να διεξαχθεί εκτεταμένη εκστρατεία ενημέρωσης για την προώθηση του έργου στα σχολεία και στο ευρύ κοινό. 


Οι δραστηριότητες θα καλύπτουν: την εκκαθάριση των εκπαιδευτικών δικαιωμάτων των ταινιών, την προετοιμασία των πακέτων μεταγλώττισης ή υποτιτλισμού, το παιδαγωγικό υλικό και τις ενέργειες διάδοσης και προώθησης του έργου στα σχολεία-στόχους και στο ευρύ κοινό. 


Η περίοδος επιλεξιμότητας των δαπανών θα ξεκινήσει στις 01/06/2019 και θα διαρκέσει 19 μήνες. Ο κατάλογος θα πρέπει να είναι έτοιμος και διαθέσιμος το αργότερο ως τις 30/09/2020. Οι τρεις τελευταίοι μήνες της δράσης θα πρέπει να αφιερωθούν αποκλειστικά για τη διάδοση και την προώθηση του καταλόγου στα σχολεία και στο ευρύ κοινό. 

 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€1.000.000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

80%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Οπτικοακουστικός τομέας - ΜΜΕ

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
  • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
  • Σύνδεσμοι/Σωματεία

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

16/10/2018

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

07/03/2019

Εθνικό Σημείο Επαφής

RTD TALOS LTD
P.O. BOX 21722
1512 Nicosia – Cyprus
Email: [email protected],
Tel: +357 22 454333
Fax: +357 22660009

Υπεύθυνος Έργου: Δρ. Στέλιος Στυλιανού 
Τηλ. επικοινωνίας: 22454333
Ηλεκτ. Ταχυδρομείο: [email protected]

Υπο-Πρόγραμμα MEDIA: Στυλιάνα Μάριου 
Τηλ. επικοινωνίας: 22454333
Ηλεκτ. Ταχυδρομείο: [email protected]

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-film-education-2019_en

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.