ΚΛΕΙΣΤH

Design and management of networking and capacity building activities for European Heritage Label sites


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη διασφαλίζει και προωθεί την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα. Το πρόγραμμα ...

Όνομα Υποπρογράμματος

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Το υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη στηρίζει πολιτιστικούς και δημιουργικούς οργανισμούς, με στόχο να τους βοηθήσει να λειτουργούν σε διακρατικό και διεθνές ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Design and management of networking and capacity building activities for European Heritage Label sites

Κωδικός Αναγνώρισης

EAC/S39/2018

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης είναι να επιλεγεί ένας συντονιστής (μια ενιαία νομική οντότητα ή κοινοπραξία οργανώσεων) για την έναρξη δραστηριοτήτων δικτύωσης, δημιουργίας ικανοτήτων και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των χώρων του EHL και δραστηριοτήτων επικοινωνίας και προώθησης, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Λεπτομερής περιγραφή παρατίθεται στην αγγλική εκδοχή της ιστοσελίδας.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€500,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

80%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Πολιτισμός

Δικαιούχοι

  • Άλλοι Δικαιούχοι

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

27/09/2018

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

03/01/2019

Εθνικό Σημείο Επαφής

RTD TALOS LTD
P.O. BOX 21722
1512 Nicosia – Cyprus
Email: [email protected]
Τηλ.: +357 22 454333
Φαξ: +357 22660009

Υπεύθυνος Έργου: Δρ. Στέλιος Στυλιανού
Τηλ.: +357 22454333
Email: [email protected]

Υπο-Πρόγραμμα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: Μαρία Φωτίου
Τηλ. επικοινωνίας: 22454333
Email: [email protected]

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls/eac-s39-2018

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες δηλώσεις αναζήτησης συνεργατών εδώ.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.