ΚΛΕΙΣΤH

OPERATING GRANTS FOR THE FUNCTIONING OF UNION-LEVEL CONSUMER ORGANISATIONS REPRESENTING CONSUMER INTERESTS / CONS-EU-ORG-2019-2021 FPA


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 2014-2020

Περιγραφή Προγράμματος

Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι να εξασφαλισθεί υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, να τους δοθεί μεγαλύτερη δύναμη και να τεθούν στο επίκεντρο της εσωτερικής αγοράς μέσα στο πλαίσιο ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

OPERATING GRANTS FOR THE FUNCTIONING OF UNION-LEVEL CONSUMER ORGANISATIONS REPRESENTING CONSUMER INTERESTS / CONS-EU-ORG-2019-2021 FPA

Κωδικός Αναγνώρισης

CHAFEA/2018/CP/FPA/OG-EUORG

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2018 έχει ως στόχο την παροχή οικονομικής ενίσχυσης (επιδοτήσεις λειτουργίας) για τη λειτουργία των οργανώσεων των καταναλωτών σε επίπεδο Ένωσης μέσω της σύναψης συμφωνιών - πλαισίων εταιρικής σχέσης για μέγιστη διάρκεια τριών ετών - που καλύπτουν τα έτη λειτουργίας 2019, 2020 και 2021 - και ειδικές επιδοτήσεις λειτουργίας για το 2019.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Λεπτομερής περιγραφή παρατίθεται στην αγγλική εκδοχή της ιστοσελίδας.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€2.000.000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

50%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Εμπόριο
  • Οικονομία-Χρηματοπιστωτικά

Δικαιούχοι

  • Οργανώσεις Καταναλωτών

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

03/05/2018

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

28/06/2018

Εθνικό Σημείο Επαφής

N/A

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

http://ec.europa. ...

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.