ΚΛΕΙΣΤH

Δημιουργία, αναβάθμιση η/και συμπλήρωση εξειδικευμένου εξοπλισμού και υποδομής για τη φιλοξενία και εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρίες σε Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις και Κέντρα Αναψυχής.


Κατηγορία Προγράμματος

Εθνικά Σχέδια Κινήτρων

Όνομα Προγράμματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Περιγραφή Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Σχέδια / Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Δημιουργία, αναβάθμιση η/και συμπλήρωση εξειδικευμένου εξοπλισμού και υποδομής για τη φιλοξενία και εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρίες σε Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις και Κέντρα Αναψυχής.

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της βελτίωσης και αναβάθμισης των υφιστάμενων εγκεκριμένων χώρων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για να μπορούν να φιλοξενούν άτομα με αναπηρίες.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Σχέδιο Επιχορήγησης μέρους του κόστους της δαπάνης για:

  • τη δημιουργία χώρου κοινόχρηστου αποχωρητηρίου για άτομα με αναπηρίες,
  • τη διαμόρφωση υπνοδωματίων έτσι ώστε να μπορούν να φιλοξενούν άτομα με αναπηρίες,
  • τη δημιουργία ραμπών/κεκλιμένων δαπέδων σύμφωνα με τις πρόνοιες της Περί Οδών και Οικοδομών Νομοθεσίας, 
  • εγκατάσταση εξοπλισμού/μηχανισμών για διευκόλυνση μετακίνησης ή εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρίες στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους της επιχείρησης.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€30,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Για την παρούσα προκήρυξη το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο 50% της συνολικής δαπάνης επιλέξιμων παρεμβάσεων πριν από το ΦΠΑ, με μέγιστο ποσό επιχορήγησης ύψους €6.000 (έξι χιλιάδες ευρώ) και ελάχιστο κόστος επένδυσης τουλάχιστο €2.000 (δύο χιλιάδες ευρώ).

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα

Δικαιούχοι

Όλες οι αδειούχες μονάδες Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Καταλυμάτων καθώς και Κέντρα Αναψυχής.

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

22/03/2018

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

30/10/2018

Εθνικό Σημείο Επαφής

Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού

Κος. Κυριάκος Κυριάκου

Τουριστικός Λειτουργός Ά

Τηλ: 22 691 204

Φαξ: 22 338 541

Ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Ιστοσελίδα

http://media.visitcyprus. ...
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.