ΚΛΕΙΣΤH

Ανακαίνιση υφιστάμενων εγκεκριμένων κοινόχρηστων και βοηθητικών χώρων και αντικατάσταση εξοπλισμού Κέντρων Αναψυχής.


Κατηγορία Προγράμματος

Εθνικά Σχέδια Κινήτρων

Όνομα Προγράμματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Περιγραφή Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Σχέδια / Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Ανακαίνιση υφιστάμενων εγκεκριμένων κοινόχρηστων και βοηθητικών χώρων και αντικατάσταση εξοπλισμού Κέντρων Αναψυχής.

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η ενθάρρυνση της βελτίωσης και αναβάθμισης των υφιστάμενων εγκεκριμένων εσωτερικών και εξωτερικών κοινόχρηστων χώρων εστίασης και υγιεινής ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης πελατείας.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Σχέδιο Επιχορήγησης μέρους του κόστους της δαπάνης για:

  • ανακαίνιση των υφιστάμενων εγκεκριμένων κοινόχρηστων χώρων υγιεινής,
  • αντικατάσταση ευτελούς επίπλωσης (καρέκλες και τραπέζια) στους εγκεκριμένους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους εστίασης. Η νέα επίπλωση δεν θα πρέπει να είναι πλαστική και θα πρέπει να τύχει της εκ των προτέρων έγκρισης του Οργανισμού,
  • έργα ανακαίνισης των χώρων του μαγειρείου και της κοινόχρηστης αίθουσας εστίασης, όπως επίσης και αντικατάστασης/αγοράς μέρους του επαγγελματικού βαρετού  εξοπλισμού του μαγειρείου,
  • αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού ο οποίος αποδεδειγμένα συμβάλλει στην αναβάθμιση του επιπέδου εξυπηρέτησης, όπως ταμειακές μηχανές, σύστημα λήψης και προώθησης παραγγελιών, Wi – Fi, ηλεκτρονικά συστήματα πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης,
  • εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης και κλιματισμού, είτε κεντρικού ή με split units.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€415,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

To ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο 50% της συνολικής δαπάνης επιλέξιμων παρεμβάσεων πριν από το ΦΠΑ, με μέγιστο ποσό επιχορήγησης ύψους €6.000 (έξι χιλιάδες ευρώ) και ελάχιστο κόστος επένδυσης τουλάχιστο €2.000 (δύο χιλιάδες ευρώ).

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα

Δικαιούχοι

Όλα τα αδειούχα Kέντρα Aναψυχής με λειτουργία άνω των 3 ετών.

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

22/03/2018

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

30/10/2018

Εθνικό Σημείο Επαφής

Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού

Κος. Κυριάκος Κυριάκου

Τουριστικός Λειτουργός Ά

Τηλ: 22 691 204

Φαξ: 22 338 541

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Ιστοσελίδα

http://media.visitcyprus. ...
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.