ΚΛΕΙΣΤH

Call for proposals to support national or transnational projects on non-discrimination and Roma integration


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα Δικαιώματα και Ιθαγένεια αποτελεί συνέχεια των τριών προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013: Θεμελιώδη δικαιώματα, Daphne III, και του προγράμματος Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Call for proposals to support national or transnational projects on non-discrimination and Roma integration

Κωδικός Αναγνώρισης

REC-RDIS-DISC-AG-2018

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Αυτή η πρόσκληση θα χρηματοδοτήσει δραστηριότητες σχετικά με:

 • συλλογή δεδομένων και την έρευνα για παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας κατά των διακρίσεων;
 • την κατάρτιση των επαγγελματιών; 
 • την αμοιβαία μάθηση, την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και την συνεργασία, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού βέλτιστων πρακτικών που μπορούν να μεταφερθούν σε άλλες συμμετέχουσες χώρες;
 • τις δραστηριότητες διάδοσης και ευαισθητοποίησης μέσω σεμιναρίων, συνέδριων, εκστρατειών ή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλων δραστηριότητων Τύπου;
 • Εκπροσώπηση των θυμάτων των Ρομά;
 • Δημιουργία ικανοτήτων και ενδυνάμωση.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στα Αγγλικά. 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€3.600.000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

80%

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

17/05/2018

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

09/10/2018

Εθνικό Σημείο Επαφής

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Χριστίνα Ναζίρη
Διοικητικός Λειτουργός
Τηλ.  +357 22805925
Φαξ. +357 22518356
Email: [email protected]

Ιστοσελίδα: www.mjpo.gov.cy

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

http://ec.europa. ...

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.