ΚΛΕΙΣΤH

Call for proposals to address: a) equal participation of women and men in public fora, in leadership positions in politics and in the corporate sector b) to support public authorities and civil society in relation with the New Start to Support Work-Life Balance for Parents and Carers Initiative


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα Δικαιώματα και Ιθαγένεια αποτελεί συνέχεια των τριών προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013: Θεμελιώδη δικαιώματα, Daphne III, και του προγράμματος Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Call for proposals to address: a) equal participation of women and men in public fora, in leadership positions in politics and in the corporate sector b) to support public authorities and civil society in relation with the New Start to Support Work-Life Balance for Parents and Carers Initiative

Κωδικός Αναγνώρισης

REC-RGEN-WWLB-AG-2018

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

 1. Στόχος της πρόσκλησης / θέματος είναι η υποστήριξη έργων προώθησης της ισότητας γυναικών και ανδρών σε δημόσιες συζητήσεις, σε ηγετικές θέσεις στην πολιτική και στον εταιρικό τομέα.
 2. Στόχος της πρόσκλησης / θέματος είναι η στήριξη σχεδίων που αποσκοπούν στην καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και ειδικότερα στην προστασία από την απόλυση και τη δυσμενή μεταχείριση λόγω εγκυμοσύνης ή γονικής μέριμνας.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στα Αγγλικά. 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€3.700.000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

80%

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

08/03/2018

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

19/06/2018

Εθνικό Σημείο Επαφής

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Χριστίνα Ναζίρη
Διοικητικός Λειτουργός
Τηλ.  +357 22805925
Φαξ. +357 22518356
Email: [email protected]

Ιστοσελίδα: www.mjpo.gov.cy

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

http://ec.europa. ...

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.