ΚΛΕΙΣΤH

Call for proposals on capacity-building in the area of rights of the child - putting in place robust national or regional integrated mechanisms to support children ageing out of/leaving alternative care


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα Δικαιώματα και Ιθαγένεια αποτελεί συνέχεια των τριών προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013: Θεμελιώδη δικαιώματα, Daphne III, και του προγράμματος Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Call for proposals on capacity-building in the area of rights of the child - putting in place robust national or regional integrated mechanisms to support children ageing out of/leaving alternative care

Κωδικός Αναγνώρισης

REC-RCHI-PROF-AG-2018

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Τα έργα πρέπει να υποστηρίζουν την ανάπτυξη ικανοτήτων των επαγγελματιών που εργάζονται για και με τα παιδιά για τα δικαιώματα των παιδιών και της παιδικής προστασίας: οι δραστηριότητες του σχεδίου επικεντρώνονται στη δημιουργία ισχυρών εθνικών ή περιφερειακών ολοκληρωμένων μηχανισμών για την υποστήριξη των παιδιών που εξέρχονται από την εναλλακτική φροντίδα και θα περιλαμβάνουν μια ισχυρή συνιστώσα συμμετοχής των παιδιών (στην σύλληψη του έργου και το σχεδιασμό του/στην ενδυνάμωση των παιδιών/στο δικαίωμα του παιδιού να ακουστεί/στη συμμετοχή των παιδιών στην αναθεώρηση της παροχής υπηρεσιών).

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στα Αγγλικά. 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€4.000.000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

80%

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

30/01/2018

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/05/2018

Εθνικό Σημείο Επαφής

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Χριστίνα Ναζίρη
Διοικητικός Λειτουργός
Τηλ.  +357 22805925
Φαξ. +357 22518356
Email: [email protected]

Ιστοσελίδα: www.mjpo.gov.cy

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

http://ec.europa. ...

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.