ΚΛΕΙΣΤH

Smart Solutions for Ageing well


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ACTIVE AND ASSISTED LIVING PROGRAMME (AAL)

Περιγραφή Προγράμματος

To πρόγραμμα Active and Assisted Living Programme (AAL) είναι μια πρωτοβουλία κάτω από το Άρθρο 185 και χρηματοδοτεί δράσεις που δημιουργούν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για τους ενήλικες μεγάλης ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Smart Solutions for Ageing well

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Στόχος αυτής της διεθνούς πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η υποστήριξη καινοτόμων, διακρατικών και πολυεπιστημονικών συνεργατικών σχεδίων που αναπτύσσουν λύσεις βασιζόμενες σε τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών και θα στοχεύουν σε οποιοδήποτε τομέα ή τομείς εφαρμογής στον τομέα του AAL.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στα Αγγλικά.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€28.495.728,00

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Για μικρά έργα συνεργασίας υπάρχει μέγιστος προϋπολογισμός συγχρηματοδότησης €300.000.

Για τα υπόλοιπα έργα συνεργασίας, υπάρχει μέγιστη χρηματοδότηση € 2.500.000.

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Πληροφορική
  • Υγεία

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
  • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

05/02/2018

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

28/05/2018

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας

Κα. Ίρια Λουκαϊδου
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]
Τηλ: 22 205 044
Υπηρεσία Υποστήριξης του ΙΠΕ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]
Τηλ: 22 205 000

 

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

http://www.aal-europe.eu/call-challenge-2018/

Άλλοι Σύνδεσμοι

http://partner-search.aal-europe.eu/

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.