ΚΛΕΙΣΤH

Erasmus Charter for Higher Education Selection 2019


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ERASMUS+

Περιγραφή Προγράμματος

Το Erasmus+ είναι το νέο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Αποτελεί συνένωση των προγραμμάτων Δια Βίου ...

Όνομα Υποπρογράμματος

ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 (ΚΑ1) – ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Τομέας:Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Νεολαία Αυτή η Βασική Δράση υποστηρίζει: (α) Την κινητικότητα των σπουδαστών και του προσωπικού: προσφέροντας ευκαιρίες στους σπουδαστές, εκπαιδευόμενους, νέους και ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Erasmus Charter for Higher Education Selection 2019

Κωδικός Αναγνώρισης

EACEA/03/2018

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Ο Χάρτης Erasmus για την τριτοβάθμια εκπαίδευση (Πανεπιστημιακός Χάρτης Erasmus) καθορίζει το γενικό πλαίσιο ποιότητας για τις ευρωπαϊκές και διεθνείς δραστηριότητες συνεργασίας τις οποίες μπορεί να πραγματοποιήσει στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+, ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η απόκτηση ενός Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus είναι απα­ραίτητη για όλα τα ΑΕΙ τα οποία βρίσκονται σε μία από τις χώρες που απαριθμούνται κατωτέρω και τα οποία επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση και να συμμετάσχουν για να εφαρμόσουν τη μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων ή/και να συνεργαστούν για την καινοτομία και τις ορθές πρακτικές στο πλαίσιο του προγράμματος.

Από τα ΑΕΙ που βρίσκονται σε άλλες χώρες, δεν απαιτείται να διαθέτουν τον Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus, και το ποιοτικό πλαίσιο επιτυγχάνεται μέσω διοργανικών συμφωνιών μεταξύ των ΑΕΙ. Ο Χάρτης παρέχεται για όλη τη διάρκεια του προγράμματος Erasmus+. Η εφαρμογή του Χάρτη θα παρακο­λουθείται ενώ η παράβαση οποιασδήποτε από τις αρχές και τις δεσμεύσεις που απορρέουν από αυτόν μπορεί να έχει ως απο­τέλεσμα την απόσυρσή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Τα ΑΕΙ που εδρεύουν σε μία από τις ακόλουθες χώρες είναι επιλέξιμα να υποβάλουν αίτηση για Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus:

  • στα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
  • στις χώρες ΕΖΕΣ-ΕΟΧ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία),
  • στις υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ χώρες (Σερβία), πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και Τουρκία).

Οι εθνικές αρχές θα υποδείξουν, μεταξύ των υποψηφίων, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που θεωρούνται επιλέξιμα για συμμετοχή στη μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων ή/και για συνεργασία για την καινοτομία και τις ορθές πρακτικές στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, στις περιοχές της επικράτειάς τους.

 

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Δικαιούχοι

  • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/02/2018

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

22/03/2018

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης:

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Ιστοσελίδα: www.erasmusplus.cy

Τηλ: 22 448 888

 

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου:

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Ιστοσελίδα: www.erasmusplus.cy

Τηλ: 22 402 644

 

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

https://eacea.ec.europa. ...

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.