ΚΛΕΙΣΤH

Prevention and Preparedness in Civil Protection and Marine Pollution / PREPAREDNESS in civil protection and marine pollution


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Περιγραφή Προγράμματος

Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός για το συντονισμό των επεμβάσεων πολιτικής προστασίας σε περιπτώσεις καταστροφών αποτελεί μια σημαντική Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία. Σκοπός του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας είναι ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Prevention and Preparedness in Civil Protection and Marine Pollution / PREPAREDNESS in civil protection and marine pollution

Κωδικός Αναγνώρισης

UCPM-2018-PP-PREP-AG

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στη χρηματοδότηση έργων στον τομέα της πρόληψης, της ετοιμότητας και της ευαισθητοποίησης για την πολιτική προστασίας και τη θαλάσσια ρύπανση.

Οι στόχοι της πρόσκλησης είναι:

(α) Βελτίωση της ετοιμότητας του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης για την αντιμετώπιση των κινδύνων καταστροφών.
(β) Να αναπτυχθεί η συνεργασία μεταξύ των χωρών σχετικά με τις προκλήσεις στον τομέα της πολιτικής προστασίας ή/και της θαλάσσιας ρύπανσης και να ενισχυθεί η η ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών και εθελοντών.
(γ) Ενίσχυση των υφιστάμενων πλαισίων/μέσων που προβλέπονται από τις σχετικές μακρο-περιφερειακές στρατηγικές συνεργασίας της ΕΕ.
(δ) Στήριξη της στενότερης συνεργασίας μεταξύ της Πολιτικής Μηχανισμού Προστασίας της Ένωσης και των γειτονικών χωρών.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στην Αγγλική ως η προκήρυξη της πρόσκλησης.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€€2,800,000 για έργα από τα οποία επωφελούνται τα συμμετέχοντα κράτη του UCPM & €1,400,000 για έργα από τα οποία επωφελούνται χώρες της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας και δικαιούχοι ΙΡΑ II, που δεν συμμετέχουν ακόμη στο UCPM.

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

75% με μέγιστη συνεισφορά από την ΕΕ τις €800,000

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα
  • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
  • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
  • Κεντρική Κυβέρνηση
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
  • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

25/01/2018

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

25/04/2018

Ιστοσελίδα

http://ec.europa. ...

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.