ΚΛΕΙΣΤH

Prevention and Preparedness in Civil Protection and Marine Pollution / PREVENTION in civil protection and marine pollution


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Περιγραφή Προγράμματος

Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός για το συντονισμό των επεμβάσεων πολιτικής προστασίας σε περιπτώσεις καταστροφών αποτελεί μια σημαντική Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία. Σκοπός του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας είναι ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Prevention and Preparedness in Civil Protection and Marine Pollution / PREVENTION in civil protection and marine pollution

Κωδικός Αναγνώρισης

UCPM-2018-PP-PREV-AG

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στη χρηματοδότηση έργων στον τομέα της πρόληψης, της ετοιμότητας και της ευαισθητοποίησης για την πολιτική προστασίας και τη θαλάσσια ρύπανση.

Οι στόχοι της πρόσκλησης είναι:

 1. Να υποστηρίξει και να συμπληρώσει τις προσπάθειες των κρατών μέλη στον τομέα της πρόληψης των καταστροφών, με έμφαση σε τομείς όπου η συνεργασία προσφέρει προστιθέμενη αξία και να συμπληρώνει τα υφιστάμενα πλαίσια/μέσα που προβλέπονται από τις σχετικές μακρο-περιφερειακές στρατηγικές συνεργασίας της ΕΕ; και
 2. Να υποστηρίξει τους δικαιούχους του ΙΡΑ ΙΙ και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας στον τομέα της πρόληψης των καταστροφών και να βελτιώσει τη συνεργασία τους με τον μηχανισμό και τα συμμετέχοντα κράτη μέλη.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στην Αγγλική ως η προκήρυξη της πρόσκλησης.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€€2,800,000 για έργα από τα οποία επωφελούνται τα συμμετέχοντα κράτη του UCPM & €1,400,000 για έργα από τα οποία επωφελούνται χώρες της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας και δικαιούχοι ΙΡΑ II, που δεν συμμετέχουν ακόμη στο UCPM.

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

75% με μέγιστη συνεισφορά από την ΕΕ τις €800,000

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

25/01/2018

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

25/04/2018

Ιστοσελίδα

http://ec.europa. ...

Άλλοι Σύνδεσμοι

Ιστοσελίδα Αναζήτησης Εταίρων: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/active_req_for_partners.html?ccm2Id=31092388

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.