ΚΛΕΙΣΤH

Call for proposals to support awareness raising and information campaigns on the risks of irregular migration in selected third-countries


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ (AMIF)

Περιγραφή Προγράμματος

Το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης δημιουργήθηκε για την περίοδο 2014-2020 με προϋπολογισμό ύψους €3.137 δις. Ο γενικός στόχος του Ταμείου είναι να συμβάλει στην ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Call for proposals to support awareness raising and information campaigns on the risks of irregular migration in selected third-countries

Κωδικός Αναγνώρισης

AMIF-2017-AG-INFO

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Ο γενικός στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να συμβάλει στην αλλαγή των αντιλήψεων και της συμπεριφοράς των υπηκόων τρίτων χωρών που μεταναστεύουν παράνομα στην ΕΕ και τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις τους.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Λεπτομερής περιγραφή παρατίθεται στην αγγλική εκδοχή της ιστοσελίδας.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€4.500.000,00

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

90%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Μετανάστευση και Ιθαγένεια

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
  • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
  • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
  • Κεντρική Κυβέρνηση
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
  • Διεθνείς Οργανισμοί

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

19/12/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

05/04/2018

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

http://ec.europa. ...

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.