ΚΛΕΙΣΤH

Sustainable Blue Economy / STRAND 2 - MARINE LITTER


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

Περιγραφή Προγράμματος

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) είναι το Ταμείο Θαλάσσιας και Αλιευτικής Πολιτικής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020. Είναι ένα από τα πέντε Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Sustainable Blue Economy / STRAND 2 - MARINE LITTER

Κωδικός Αναγνώρισης

EASME/EMFF/2017/1.2.1.12

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το σκέλος αυτό αποσκοπεί στην υποστήριξη συγκεκριμένων μεθοδολογιών και τεχνολογιών για:

 • μείωση της ποσότητας και βλαπτικότητας των απορριμμάτων από θαλάσσιες πηγές;
 • παρακολούθηση και ποσοτικοποίηση της συμβολής θαλάσσιων πηγών απορριμμάτων και θαλασσίων αποβλήτων στη θάλασσα;
 • αφαίρεση και την ανακύκλωσή θαλασσίων αποβλήτων με περιβαλλοντικά αποδοτικό τρόπο.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στα Αγγλικά, σύμφωνα με την προκήρυξη της πρόσκλησης.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€2,000,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

80%

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Αλιεία/ Υδατοκαλλιέργεια και Θαλάσσια Πολιτική

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Επιμελητήρια
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κοινοβουλευτικά Σώματα
 • Αλιείς, Υδατοκαλλιεργητές, Ιδιοκτήτες Σκαφών

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

24/10/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

08/02/2018

Σημείο Επαφής EE

 [email protected]

Ιστοσελίδα

https://ec.europa.eu/easme/en/sustainable-blue-economy

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.