ΚΛΕΙΣΤH

Environmental monitoring of wave and tidal devices


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

Περιγραφή Προγράμματος

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) είναι το Ταμείο Θαλάσσιας και Αλιευτικής Πολιτικής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020. Είναι ένα από τα πέντε Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Environmental monitoring of wave and tidal devices

Κωδικός Αναγνώρισης

EASME/EMFF/2017/1.2.1.1

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι γενικοί στόχοι της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι:

 • Να συμβάλλει στην αύξηση περιβαλλοντικών δεδομένων σχετικά με τον πιθανό αντίκτυπο των κυμάτων και των παλιρροιών.
 • Να συμβάλλει στη μείωση της αβεβαιότητας μέσω της μοντελοποίησης πιθανών επιπτώσεων σχετικά με τα κύματα και την παλίρροια.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στα Αγγλικά, σύμφωνα με την προκήρυξη της πρόσκλησης.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€1,500,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

80%

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Αλιεία/ Υδατοκαλλιέργεια και Θαλάσσια Πολιτική

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Επιμελητήρια
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κοινοβουλευτικά Σώματα
 • Αλιείς, Υδατοκαλλιεργητές, Ιδιοκτήτες Σκαφών

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

16/10/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

19/01/2018

Ιστοσελίδα

https://ec.europa.eu/easme/en/call-proposals-environmental-monitoring-wave-and-tidal-devices

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.