ΚΛΕΙΣΤH

Erasmus+ Vocational Education and Training Mobility Charter


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ERASMUS+

Περιγραφή Προγράμματος

Το Erasmus+ είναι το νέο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Αποτελεί συνένωση των προγραμμάτων Δια Βίου ...

Όνομα Υποπρογράμματος

ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 (ΚΑ1) – ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Τομέας:Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Νεολαία Αυτή η Βασική Δράση υποστηρίζει: (α) Την κινητικότητα των σπουδαστών και του προσωπικού: προσφέροντας ευκαιρίες στους σπουδαστές, εκπαιδευόμενους, νέους και ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Erasmus+ Vocational Education and Training Mobility Charter

Κωδικός Αναγνώρισης

EAC/A06/2017

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Μέσω αυτής της πρόσκλησης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει στην εδραίωση στρατηγικών προσεγγίσεων και ποιότητας στην κινητικότητα στην ΕΕΚ. Στόχος του Χάρτη Κινητικότητας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Erasmus+ είναι να βοηθηθούν οι οργανώσεις που έχουν καλά αποτελέσματα στην οργάνωση της κινητικότητας ΕΕΚ για τους εκπαιδευόμενους και το προσωπικό για την περαιτέρω ανάπτυξη των διεθνών στρατηγικών τους.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στα Αγγλικά, σύμφωνα με την προκήρυξη της πρόσκλησης.

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Δικαιούχοι

  • Σύνδεσμοι/Σωματεία

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

15/11/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

17/05/2018

Εθνικό Σημείο Επαφής

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου
ιστοσελίδα: www.erasmusplus.cy
ηλ. ταχ.: [email protected]
τηλ: 22402644

Σημείο Επαφής EE

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide

Ιστοσελίδα

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/eac-a06-specifications_en.pdf

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.