ΚΛΕΙΣΤH

INTEGRATION OF THIRD-COUNTRY NATIONALS / Promote swift integration of TCNs into the labour market through strengthened cooperation and mobilisation of employers and social and economic partners


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ (AMIF)

Περιγραφή Προγράμματος

Το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης δημιουργήθηκε για την περίοδο 2014-2020 με προϋπολογισμό ύψους €3.137 δις. Ο γενικός στόχος του Ταμείου είναι να συμβάλει στην ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

INTEGRATION OF THIRD-COUNTRY NATIONALS / Promote swift integration of TCNs into the labour market through strengthened cooperation and mobilisation of employers and social and economic partners

Κωδικός Αναγνώρισης

AMIF-2017-AG-INTE-04

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Προκειμένου να συμβάλει στην ανάπτυξη της κοινής πολιτικής της Ένωσης για το άσυλο και τη μετανάστευση και στην ενίσχυση του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης υπό το πρίσμα της εφαρμογής των αρχών της αλληλεγγύης και του επιμερισμού των αρμοδιοτήτων μεταξύ των κρατών μελών και της συνεργασίας με τρίτες χώρες, ιδρύθηκε το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ολοκλήρωσης (AMIF). Στοχεύει στην υποστήριξη δράσεων που συμβάλλουν στην αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και στην εφαρμογή, την ενίσχυση και την ανάπτυξη μιας κοινής προσέγγισης της Ένωσης στον τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Λεπτομερής περιγραφή παρατίθεται στην αγγλική εκδοχή της ιστοσελίδας, σύμφωνα με την πρωτότυπη προκήρυξη της πρόσκλησης.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€8,000,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

90%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Μετανάστευση και Ιθαγένεια

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
  • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
  • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
  • Κεντρική Κυβέρνηση
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
  • Διεθνείς Οργανισμοί

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

21/11/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

01/03/2018

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

https://ec.europa. ...

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.