ΚΛΕΙΣΤH

Sport actions - Collaborative partnerships


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ERASMUS+

Περιγραφή Προγράμματος

Το Erasmus+ είναι το νέο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Αποτελεί συνένωση των προγραμμάτων Δια Βίου ...

Όνομα Υποπρογράμματος

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Ο τομέας Αθλητισμός έχει ως στόχο: (α) την αντιμετώπιση διεθνών προβλημάτων του Τομέα όπως το στήσιμο αγώνων, η χρήση απαγορευμένων ουσιών, η βία, ο ρατσισμός και η μισαλλοδοξία, ιδιαίτερα στον ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Sport actions - Collaborative partnerships

Κωδικός Αναγνώρισης

EAC/A05/2017

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι Δράσεις που υποστηρίζονται στο κεφάλαιο του Αθλητισμού στοχεύουν:   
• στην αντιμετώπιση διεθνών προβλημάτων που θίγουν την ακεραιότητα του τομέα του αθλητισμού, όπως η χρήση απαγορευμένων ουσιών, το στήσιμο των αγώνων, της βίας καθώς επίσης και όλων των ειδών διακρίσεων και μη-ανοχής
• την προώθηση και την υποστήριξη της καλής διακυβέρνησης στον αθλητισμό και της διπλής καριέρας για τους αθλητές
• προώθηση των αθλητικών δραστηριοτήτων στον αθλητισμό, της κοινωνικής ένταξης, των ίσων ευκαιριών και ευαισθητοποίησης για τη σημασία της αύξησης των σωματικών δραστηριοτήτων, μέσω της αυξημένης συμμετοχής και των ίσων ευκαιριών πρόσβασης στον αθλητισμό για όλους.

Οι Δράσεις στον τομέα του Αθλητισμού αναμένεται να συνεισφέρουν στην υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού, η οποία είναι μία πρωτοβουλία που έχει εκπονηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προάγει τον αθλητισμό και τις σωματικές δραστηριότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω των μειωμένων επιπέδων συμμετοχής.

 

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι Συμπράξεις Συνεργασίας έχουν στόχο να:
• αυξήσουν τη συμμετοχή στον αθλητισμό και στις σωματικές δραστηριότητες
• προάγουν τις διπλές καριέρες για τους αθλητές
• καταπολεμήσουν το ντόπινγκ
• καταπολεμήσουν το στήσιμο των αγώνων
• προωθήσουν την εθελοντική δραστηριότητα στον αθλητισμό
• υποστηρίξουν νέες προσεγγίσεις για να καταπολεμήσουν τη βία, το ρατσισμό, τις διακρίσεις και την μη ανοχή στον αθλητισμό
• βελτιώσουν την καλή διακυβέρνηση στον αθλητισμό
• ενθαρρύνουν την κοινωνική ένταξη και τις ίσες ευκαιρίες στον αθλητισμό.


Με μία ευρύτερη έννοια, οι Συμπράξεις Συνεργασίας έχουν σχεδιαστεί για να συνεισφέρουν στις Ευρωπαϊκές στρατηγικές στον τομέα του αθλητισμού.

Μέσα από τη συμμετοχή στη δράση αυτή, οι οργανισμοί έχουν την ευκαιρία να εξελίξουν, να μεταφέρουν και να εφαρμόσουν καινοτόμες πρακτικές στον τομέα οτυ αθλητισμού μεταξύ διαφόρων οργανισμών, αρχών και άλλων. Μέσω αυτής της δράσης, οι συμμετέχοντες οργανισμοί έχουν την ευκαιρία δικτύωσης στον τομέα του αθλητισμού μέσω δραστηριοτήτων όπως οι ακόλουθες:
• δικτύωση μεταξύ ιθυνόντων στον τομέα
• εξέλιξη, ταυτοποίηση και προώθηση της ανταλλαγής ... Περισσότερα

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€37.400.000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Μέγιστη επιχορήγηση που χορηγείται για συνεργατικές συμπράξεις: €400.000

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Αθλητισμός
  • Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
  • Σύνδεσμοι/Σωματεία
  • Κέντρα Κατάρτισης
  • Κεντρική Κυβέρνηση
  • Νέοι

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

25/10/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

05/04/2018

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης:

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Ιστοσελίδα: www.erasmusplus.cy

Τηλ: 22 448 888

 

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου:

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Ιστοσελίδα: www.erasmusplus.cy

Τηλ: 22 402 644

Σημείο Επαφής EE

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/contacts_en

 

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.