ΚΛΕΙΣΤH

Jean Monnet actions - Chairs, Modules, Centres of Excellence, Support to Associations, Networks, Projects


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ERASMUS+

Περιγραφή Προγράμματος

Το Erasmus+ είναι το νέο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Αποτελεί συνένωση των προγραμμάτων Δια Βίου ...

Όνομα Υποπρογράμματος

ΔΡΑΣΕΙΣ JEAN MONNET

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Στα πλαίσια του Erasmus+ υπάρχει ξεχωριστό κεφάλαιο για το Πρόγραμμα Jean Monnet, το οποίο λειτουργεί από το 1989, με στόχο την προώθηση της αριστείας στη διδασκαλία και έρευνα στον τομέα των ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Jean Monnet actions - Chairs, Modules, Centres of Excellence, Support to Associations, Networks, Projects

Κωδικός Αναγνώρισης

EAC/A05/2017

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι Δράσεις που υποστηρίζονται στα πλαίσια του Jean Monnet στοχεύουν στην αριστεία στη διδασκαλία και έρευνα στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών σπουδών ανά το παγκόσμιο. Οι Δράσεις είναι επίσης σχεδιασμένες για να ενισχύσουν το διάλογο μεταξύ των ακαδημαϊκών και των υπευθύνων χάραξης πολιτικής σε θέματα Ευρωπαϊκής πολιτικής.

Υπάρχει επίσης συγκεκριμένη έμφαση σε θέματα Ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης και στον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μία παγκοσμιοποιημένη κοινωνία, καθώς επίσης και έμφαση σε θέματα προώθησης της ενεργούς πολιτότητας και διαλόγου μεταξύ ανθρώπων και πολιτισμών.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Αναλυτικότερη περιγραφή παρατίθεται στην αγγλική έκδοση της ιστοσελίδας.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€12.100.000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Jean Monnet Modules: Η μέγιστη επιχορήγηση που μπορεί να χορηγηθεί είναι €30.000 και μπορεί να αντιπροσωπεύει το 75% του συνολικού κόστους.
Jean Monnet Chairs: Η μέγιστη επιχορήγηση που μπορεί να χορηγηθεί είναι €50.000 και μπορεί να αντιπροσωπεύει το 75% του συνολικού κόστους.
Jean Monnet Centre of Excellence: 80% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών (εκτός εάν ζητηθεί από τον αιτούντα χαμηλότερο ποσοστό επιδότησης) Μέγιστο ποσό €100.000
Jean Monnet Support to Associations: Μέγιστο ποσό €50.000 ευρώ - 80% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών (εκτός εάν ζητηθεί από τον αιτούντα χαμηλότερο ποσοστό επιχορήγησης).
Jean Monnet Support to Networks: Μέγιστο ποσό €300.000 - 80% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών (εκτός εάν ο αιτών ζητήσει χαμηλότερο ποσοστό επιχορήγησης).
Jean Monnet Projects: €60.000 (που αντιπροσωπεύουν το 75% του συνολικού κόστους).

 

 

 

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Αθλητισμός
  • Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Δικαιούχοι

  • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

25/10/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

22/02/2018

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης:

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Ιστοσελίδα: www.erasmusplus.cy

Τηλ: 22 448 888

 

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου:

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Ιστοσελίδα: www.erasmusplus.cy

Τηλ: 22 402 644

Σημείο Επαφής EE

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/contacts_en

[email protected]

Ιστοσελίδα

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/jean-monnet_en

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.