ΚΛΕΙΣΤH

Key Action 3 - Meetings between young people and decision-makers in the field of youth


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ERASMUS+

Περιγραφή Προγράμματος

Το Erasmus+ είναι το νέο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Αποτελεί συνένωση των προγραμμάτων Δια Βίου ...

Όνομα Υποπρογράμματος

ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 3 (ΚΑ3)- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Τομέας: Νεολαία. Η Βασική Δράση 3 υποστηρίζει την προώθηση των στόχων των Ευρωπαϊκών Πολιτικών (ET 2020, Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Νεολαία και Στρατηγική της Ε.Ε. 2020). Η αποκεντρωμένη δράση η ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Key Action 3 - Meetings between young people and decision-makers in the field of youth

Κωδικός Αναγνώρισης

EAC/A05/2017

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η Βασική Δράση 3 υποστηρίζει την προώθηση των στόχων των Ευρωπαϊκών Πολιτικών (όπως τη Στρατηγική της Ευρώπης 2020 και την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Νεολαία). Η αποκεντρωμένη δράση η οποία υποστηρίζεται στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 3 περιλαμβάνει εθνικές ή διακρατικές συναντήσεις μεταξύ νέων και φορέων χάραξης πολιτικής στον τομέα της νεολαίας, βάσει της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Τα σχέδια αυτά προωθούν την ενεργό συμμετοχή των νέων στην Ευρωπαϊκή δημοκρατική ζωή και ενθαρρύνουν την ανάπτυξη διαλόγου μεταξύ νέων και υπευθύνων λήψης αποφάσεων στον τομέα της νεολαίας, στα πλαίσια του Διαρθρωμένου Διαλόγου. Απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον 30 νέων, ηλικίας 13-30 ετών, ενώ για τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και τους εμπειρογνώμονες, δεν υπάρχει ηλικιακό όριο.  

Τα εν λόγω σχέδια μπορούν να συμπεριλάβουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες:
•        Εθνικές συναντήσεις και διακρατικά/διεθνή σεμινάρια για ενεργό συμμετοχή των νέων σε θέματα που αφορούν το Διαρθρωμένο Διάλογο ή την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Νεολαίας.
•        Εθνικές και διακρατικές συναντήσεις που προετοιμάζουν το έδαφος για την Ευρωπαϊκή Σύνοδο Νεολαίας, που διοργανώνεται κάθε εξάμηνο από το Κράτος Μέλος που προεδρεύει του Συμβουλίου της ΕΕ.
•        Δραστηριότητες που προωθούν το διάλογο σε θέματα πολιτικών για τη νεολαία και συνδέονται με τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Νεολαίας.
•        Διαβουλεύσεις με τους νέους, με στόχο να ... Περισσότερα

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€188.200.000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Μέγιστη επιχορήγηση:
ένα μεταβλητό ποσό, το οποίο ορίζεται με τον πολλαπλασιασμό των €12.500 με τη διάρκεια του σχεδίου (σε μήνες) και μέχρι €450.000 ευρώ για έργα διάρκειας 36 μηνών.
(Εξαίρεση: για τις Συναλλαγές Σχολικών Συναλλαγών: μέγιστο ποσό €16.500 ετησίως και ανά συμμετέχουσα σχολή, εξαιρουμένης της Υποστήριξης Ειδικών Αναγκών και των δαπανών για ακριβά ταξίδια)

 

 

 

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
  • Νεολαία

Δικαιούχοι

  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
  • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
  • Σύνδεσμοι/Σωματεία
  • Επιμελητήρια
  • Κεντρική Κυβέρνηση
  • Κοινοβουλευτικά Σώματα
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

25/10/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

04/10/2018

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης:

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Ιστοσελίδα: www.erasmusplus.cy

Τηλ: 22 448 888

 

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου:

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Ιστοσελίδα: www.erasmusplus.cy

Τηλ: 22 402 644

Σημείο Επαφής EE

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/contacts_en

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.