ΚΛΕΙΣΤH

Key Action 1 - Erasmus Mundus Joint Master Degrees


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ERASMUS+

Περιγραφή Προγράμματος

Το Erasmus+ είναι το νέο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Αποτελεί συνένωση των προγραμμάτων Δια Βίου ...

Όνομα Υποπρογράμματος

ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 (ΚΑ1) – ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Τομέας:Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Νεολαία Αυτή η Βασική Δράση υποστηρίζει: (α) Την κινητικότητα των σπουδαστών και του προσωπικού: προσφέροντας ευκαιρίες στους σπουδαστές, εκπαιδευόμενους, νέους και ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Key Action 1 - Erasmus Mundus Joint Master Degrees

Κωδικός Αναγνώρισης

EAC/A05/2017

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Κοινά διπλώματα μάστερ Erasmus Mundus.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

To Erasmus Mundus Κοινό Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Σπουδών είναι ένα ολοκληρωμένο, διακρατικό πρόγραμμα σπουδών υψηλού επιπέδου, που παρέχεται από διεθνή όμιλο ιδρυμάτων ανώτερης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από διαφορετικές χώρες  και - κατά περίπτωση - από άλλους εταίρους, που εξειδικεύονται και εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τους τομείς σπουδών που καλύπτονται από το Κοινό πρόγραμμα, όπως δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιους φορείς, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, ενώσεις, ΜΚΟ και ερευνητικά ιδρύματα. Το EMJMD μπορεί να αντιστοιχεί σε 60, 90 ή 120 διδακτικές μονάδες.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€152.067.254

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Δάνειο έως € 12.000 για  Master 1 έτους ή μέχρι € 18.000 για Master 2 ετών.

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία
 • Επιμελητήρια
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Νέοι

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

25/10/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

15/02/2018

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης:

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Ιστοσελίδα: www.erasmusplus.cy

Τηλ: 22 448 888

 

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου:

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Ιστοσελίδα: www.erasmusplus.cy

Τηλ: 22 402 644

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

https://eacea.ec.europa. ...

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.