ΚΛΕΙΣΤH

Key Action 1 - Key Action 1 - Mobility of individuals in the field of higher education


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ERASMUS+

Περιγραφή Προγράμματος

Το Erasmus+ είναι το νέο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Αποτελεί συνένωση των προγραμμάτων Δια Βίου ...

Όνομα Υποπρογράμματος

ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 (ΚΑ1) – ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Τομέας:Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Νεολαία Αυτή η Βασική Δράση υποστηρίζει: (α) Την κινητικότητα των σπουδαστών και του προσωπικού: προσφέροντας ευκαιρίες στους σπουδαστές, εκπαιδευόμενους, νέους και ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Key Action 1 - Key Action 1 - Mobility of individuals in the field of higher education

Κωδικός Αναγνώρισης

EAC/A05/2017

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η Βασική Δράση 1 (ΒΔ1) στοχεύει να φέρει θετικά και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα τόσο στα άτομα που συμμετέχουν όσο και στους οργανισμούς που εμπλέκονται. Υποστηρίζει κυρίως την κινητικότητα ατόμων μέσω σχεδίων σε επίπεδο οργανισμού. Η κινητικότητα ατόμων μπορεί να πραγματοποιηθεί, ανάλογα με τη Δράση, τόσο από και προς τις Χώρες του Προγράμματος, όσο και από και προς τις Χώρες Εταίρους.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Ο σκοπός της Δράσης είναι να παρέχει ευκαιρίες για την κινητικότητα ατόμων για εκπαίδευση, κατάρτιση, τοποθετήσεις και εθελοντισμό στο εξωτερικό.  

Τα Σχέδια Κινητικότητας στοχεύουν να υποστηρίξουν τους συμμετέχοντες στην απόκτηση μαθησιακών αποτελεσμάτων (γνώσης, δεξιοτήτων και ικανοτήτων) με σκοπό την βελτίωση της προσωπικής εξέλιξης, την αύξηση των πιθανοτήτων εργοδότησής τους και την επαγγελματική εξέλιξη αυτών που δουλεύουν στους τομείς της Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Νεολαίας με την προοπτική της βελτίωσης της ποιότητας και ανάπτυξης καινοτομιών στους τομείς της Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Νεολαίας στην Ευρώπη. Τα Σχέδια στοχεύουν επίσης στην βελτίωση των γλωσσικών ικανοτήτων των συμμετεχόντων, της πολιτισμικής συνειδητότητας και γνώσεων για τις εμπλεκόμενες χώρες προωθώντας έτσι ένα αίσθημα Ευρωπαϊκής ταυτότητας και ιθαγένειας. Σε επίπεδο οργανισμού, η συμμετοχή σε τέτοια Σχέδια αυξάνει τη διεθνική διάσταση των οργανισμών, υποστηρίζοντας συνέργειες και προωθώντας την αναγνώριση δεξιοτήτων και γνώσεων που αποκτώνται από τους συμμετέχοντες.

 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€2.253.200.000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Το ύψος των επιχορηγήσεων που θα δοθούν, καθώς και η διάρκεια των σχεδίων ποικίλουν, σε συνάρτηση με παράγοντες όπως το είδος του σχεδίου και ο αριθμός των εταίρων που συμμετέχουν.

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία
 • Επιμελητήρια
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Νέοι

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

25/10/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

01/02/2018

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης:

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Ιστοσελίδα: www.erasmusplus.cy

Τηλ: 22 448 888

 

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου:

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Ιστοσελίδα: www.erasmusplus.cy

Τηλ: 22 402 644

Σημείο Επαφής EE

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/contacts_en

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.