ΚΛΕΙΣΤH

CLEAN SKY 2 CALL FOR PROPOSALS 07 / Finalize and improve the manufacturing of the model of a laminar wing configuration bizjet (LSBJ)


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Περιγραφή Προγράμματος

Ο «Ορίζοντας 2020» έχει ως γενικό στόχο την οικοδόμηση μιας κοινωνίας και παγκοσμίως πρωτοπόρας οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση και την καινοτομία σε ολόκληρη την Ένωση, συμβάλλοντας ...

Όνομα Υποπρογράμματος

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Η προτεραιότητα «Κοινωνικές Προκλήσεις» ανταποκρίνεται άμεσα στις πολιτικές προτεραιότητες και στις κοινωνικές προκλήσεις που προσδιορίστηκαν στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

CLEAN SKY 2 CALL FOR PROPOSALS 07 / Finalize and improve the manufacturing of the model of a laminar wing configuration bizjet (LSBJ)

Κωδικός Αναγνώρισης

H2020-CS2-CFP07-2017-02 (Topic ID: JTI-CS2-2017-CfP07-AIR-01-30)

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Clean Sky είναι το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα έρευνας για την ανάπτυξη καινοτόμας τεχνολογίας με στόχο τη μείωση των εκπομπών CO2, των εκπομπών αερίων και των επίπεδων θορύβου που παράγονται από τα αεροσκάφη. Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 της ΕΕ και συμβάλλει στην ενίσχυση της συνεργασίας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας αεροπορικής, της παγκόσμιας υπεροχής και της ανταγωνιστικότητας.

 

 

Με την επιτάχυνση  της ανάπτυξης και της ωρίμανσης των «καθαρών τεχνολογιών»  στον τομέα των αερομεταφορών, η ΚΤΠ θα συμβάλει στην επίτευξη της στρατηγικής περιβαλλοντικών και κοινωνικών προτεραιοτήτων της Ευρώπης και ταυτόχρονα την προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης. 
Θεματικοί τομείς περιλαμβάνουν:


• Νέες Διαμορφώσεις και Δυνατότητες Αεροσκάφων 
• Πρόοδος σχετικά με τα φτερά, την αεροδυναμική και την δυναμική πτήσεων 
• Σημαντικές εξελίξεις ή ανακαλύψεις στην Προωστική Αποδοτικότητα
• Αεροσκάφη μη Προωθητική Συστήματα Ελέγχου Ενέργειας και
• Επόμενη Γενιά Συστημάτων Cockpit και επιχειρησιακών αεροσκαφών 
• Βελτιστοποίηση περιβάλλοντος του θαλάμου επιβατών 
• Καινοτόμος Διαρθρωτικός/Λειτουργικός Σχεδιασμός και Σύστημα Παραγωγής Διαρθρωτικών

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Λεπτομερής περιγραφή παρατίθεται στην αγγλική εκδοχή της ιστοσελίδας.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€72,770,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Τα ποσοστά χρηματοδότησης εξαρτώνται από τον τύπο της οντότητας που υποβάλει πρόταση.
Οντότητες που εμπίπτουν στην Κατηγορία Δράσης για Καινοτομία (IA) του προγράμματος Ορίζοντα 2020:
Για Μη Κερδοσκοπικούς οργανισμούς η χρηματοδότηση προβλέπεται να φτάσει 100% του συνολικού επιλέξιμου κόστους, σύμφωνα με τους κανονισμούς του H2020 
Για Κερδοσκοπικούς οργανισμούς (μικρούς ή μεγάλους) η χρηματοδότηση προβλέπεται να φτάσει 70% του συνολικού επιλέξιμου κόστους
Οντότητες που εμπίπτουν στην Κατηγορία Δράσης για Έρευνα και Καινοτομία (RIA) του Ορίζοντα 2020:
Για Μη Κερδοσκοπικούς οργανισμούς η χρηματοδότηση προβλέπεται να φτάσει 100% του συνολικού επιλέξιμου κόστους, σύμφωνα με τους κανονισμούς του H2020 
Για Κερδοσκοπικούς οργανισμούς (μικρούς ή μεγάλους) η χρηματοδότηση προβλέπεται να φτάσει 70% του συνολικού επιλέξιμου κόστους.

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Μεταφορές

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Επιμελητήρια
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

14/11/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

27/02/2018

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας
Λεωφόρος Στροβόλου 123
2042 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: +357  22 205000
Φαξ: +357  22 205001
Email: [email protected]
http://www.research.org.cy/el/horizon-2020/how-we-can-help-you 

Σημείο Επαφής EE

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries

Ιστοσελίδα

https://ec.europa. ...

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.